1. třída

třídní učitelka: Mgr. Yvona Voráčová 

kontakt:  yvoracova@seznam.cz

AKTUALITY

Listopad

1. 11. Tygří svět (1. h.) - preventivní program pro žáky

3. 11. Rej duchů, 17.00

4. 11.  Jarmark lidových řemesel, 9.00 - 14.00

6. - 7. 11. Sběr papíru a použitého rostlinného oleje, 

7.00 - 8.00 (garáž školy)

15. 11. Krmelínská pěnice (pěvecká soutěž)

21. 11. Třídní schůzky, 16.00

24. 11. Rozsvícení vánočního stromu, 17.00