Týdenní plán

 

- slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné

- změna vyhrazena :)... může se stát, že něco nestihneme probrat
 
Doporučuji: www.umimematiku.cz
 
 

  15. - 19. 1. 2018

 

ČJ

mluvnice

Zimní radovánky, vyjm. slova po S, předpona-předložka

Uč. 27-29

TP 26bc

čtení

Čítanka-ve světě fantazie. V pátek vlastní kniha

Čít. 70, 71

AJ

Po -Minitest 5. A sunny day UČ 28, 29
PS  28, 29

M

Rovnice II. Geometrie.

 Pololetní práce - úterý.

UČ s. 48 - 50

PS  po s. 35

Př

Opakování Neživá příroda, ve čtvrtek test  31-33
PS 28, 29

Vl

Životní prostředí, ochrana přírody

Ps 22, 23

uč.35-37

ICT

   
 
PS...pracovní sešit, UČ...učebnice, TP...Tajemství pravopisu
 
 
 
 
 
 

 

 

 6. - 10. 11.  2017

 

ČJ

mluvnice

Hrajeme si, soutěžíme. Opakování vyjm. slov po B, L + vyjmenovaná slova po M. 10.11. čtvrtletní práce z ČJ 

Uč. 18, 19

TP 20, 21

čtení

Žijeme pospolu. ( V pondělí je poslední den na odevzdání čtenářského deníku s mimočítankovou četbou)

Čít. s. 22, 23

AJ

Be healthy. Dragon Crown. Zápor s "don´t" UČ 15-17
PS  15-17

M

Rovinné útvary. Rovnoramenný trojúhelník. Kosočtverec. Úhlopříčky. Kolmost. 

Mějte rýsovací potřeby.

Ve čtvrtek bude malý test na rovnice.

Procvičujte malou násobilku  (ZVLÁŠŤ DĚLENÍ)

UČ s. 27 - 30

PS  po s. 20

Př

Ekosystém les - listnaté stromy UČ 23, 24
PS 14, 15

Vl

Česká republika-naše vlast. Pohoří, nížiny
 

PS 16, 17

 

ICT

Projekt čtení pomáhá  
 
PS...pracovní sešit, UČ...učebnice, TP...Tajemství pravopisu