IV. ročník - školní rok 2013 - 2014

třídní učitelka Mgr. Romana Tylečková

kontakt: romanatyl@seznam.cz

počet žáků 20 - 11 chlapců a 9 děvčat

   

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
pondělí ČJ AJ M  
úterý M ČJ TV Čt VV VV
středa ČJ M VL Čt AJ  
čtvrtek ICT ČJ TV M  
pátek ČJ AJ M Vl HV  

 

Akce - červen

2., 3.6. - Sběr starého papíru

3.6. - Třídní schůzky v 16.00 - společné

3.6. - Atletický trojboj v Brušperku (Eva Po., Tomáš, Klára a Ondra O.)

6.6. - Fotografování tříd

9.6. - RENARKON - minimální preventivní program

11.6. - Svět techniky Ostrava

13.6. - konec činnosti kroužků

24.6. - Divadlo loutek Ostrava

23. - 24.6. - Odevzdávání učebnic

25.6. - Školní výlet - Pustevny, Trojanovice - lanové centrum Tarzanie

27.6. - Vysvědčení, slavnostní zakončení školního roku

 

Akce - květen 

2.5. - Vyšlo 2. číslo školního časopisu, tentokrát v režii 4. třídy

5.- 6.5. -  Sběr starého papíru

9.5. -  Ředitelské volno

29.5. - Letní olympiáda v Katowicích (14 dětí), odjezd v 7.20 od školy, návrat v 16.00 - 16.30.
          
30.5. - Den dětí - za příznivého počasí se bude konat venku
          

 

Akce - duben

 

3.4.  Jarní hlinění - glazování

7.- 8.4. Sběr starého papíru

16.4.  Vynášení Mořeny, Den Země - projektový den

17.-21.4 Velikonoční prázdniny

22.4.  Třídní schůzky

22.4.  Divadelní představení, Brušperk - Jackie a obr (anglické divadlo)

29.4.  Divadelní představení, DL Ostrava

30.4.  Turnaj v kopané v Brušperku

 

Akce - březen

 

3.- 4.3. Sběr starého papíru

6.3.   Okrskové kolo ve vybíjené - Fryčovice, družstvo páťáků posílili z naší třídy Kája, Saša sourozenci Opatovi. Krmelín se umístil na 2. místě.

12.3.  Prroběhla knihovnická lekce s paní Vašicovou v místní knihovně. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze starých řeckých bájí a pověstí.

20.3. Jarní hlinění rodičů a dětí od 15.00 - 17.00

31.3. Vernisáž na chodbě - Čeští králové - od 16.00

 

Akce - únor

 

3.- 4.2. Sběr starého papíru

12.2. 2014    Renarkon - 1. a 2. vyučovací hodina

12.2.2014     Beseda s Ondřejem Tylečkem - téma "Čína"

12.2.2014     Oblastní kolo v recitační soutěži - Brušperk (naši třídu reprezentuje O. Opat)

14.2.2014    Den lásky a kamarádství

21.2.2014    Školní masopust

24. - 28.2.    Jarní prázdniny

 

 

Akce - leden

 

6. - 7.1. Sběr starého papíru

21.1. Pohovory s rodiči

30.1. Vysvědčení

31.1. Pololetní prázdniny

         Maškarní karneval

 

 

Akce - prosinec

 

2. - 3. 12.  Sběr starého papíru

3.12.  RENARKON - minimální preventivní program

6.12.  Mikulášská nadílka ve škole

13.12. Vánoční dílny od 15.00  - 16.30 ve třídě

            Vánoční jarmark od 16.30 v jídelně

20.12. Vánoční nadílka ve třídě (mlsání cukroví, pouštění lodiček, rozdávání dárečků)

21.12. - 5.1.2014 Vánoční prázdniny

 

Akce - listopad


1.11.  Rej duchů, sraz u školy v 17.00

2.11. Jarmark řemesel, 9 - 14hod sál restaurace Benátky

4. - 5. 11.  Sběr starého papíru

12.11.  Mobilní planetárium

14.11.  Exkurze do pekárny pana Bočka

19.11. Třídní schůzky, 16.00 - 18.00 ve třídě

21.11.  Lesní škola, Ostrava

26.11.  Vánoční fotografování pro zájemce

29.11.  Rozsvěcení vánočního stromu s programem, 17.00 u hasičárny

 

  Akce - říjen:

3.10. Logická olympiáda

4.10. Drakiáda

7.10. - 8.10. Sběr starého papíru

11.10. Slavnostní zahájení projektu Comenius - Zábavným učením k nadšení ve škole 10:00

 

  Akce - září:

4.9. Přespolní běh

10.9. 1. lekce plavání

10.9. Třídní schůzky - 16:00 v sále školy, poté ve třídě

16.9. Faust  - minimální preventivní program 8:00 - 9:40                                                                                       

16.9 - 17.9. Sběr starého papíru

18.9. Okrskové kolo v přespolním běhu ve Fryčovicích (Eliška, Eva Po., Tomáš, Ondra O.)

 
 
Prázdniny:

28.10.2013 -30.10.2013  podzimní prázdniny

21.12.2013 -5.1.2014 vánoční prázdniny

30.1. 2014 vysvědčení

31.1.2014 pololetní prázdniny

Jarní prázdniny 24.2.-2.3.2014

Velikonoční prázdniny 17.a 18.4.2014

Hlavní prázdniny 28.6.-31.8.2014

 

Termíny třídních schůzek

 10.9. 2013 v 16:00 v sále školy, poté ve třídě  

 19.11. 2013 v 16:00 ve třídě

 

 

Ze života čtvrťáků:

Den dětí

30.5. se konal Den dětí na téma PIRÁTI.

Museli jsme do školy přijít převlečeni za piráty.

Pan ředitel na začátku dne všem řekl, že jen první tři vítězné skupiny nepřijdou o hlavu. To byl ovšem vtip. Já to věděla hned od začátku. Copak by pan ředitel nechal zabít děti, které má pod ochranou?

Ale zpátky ke Dni dětí. Kapitány družstev byli všichni páťáci. Bylo jich 11. Já byla s Míšou Bočkovou.

Po vylosování čísla jsme šlido tříd vymýšlet název a pokřik týmu.

Naše jméno bylo Karety a část pokřiku: Hej, hej, hej, karety jsou nej!

Stanovišť bylo také 11.

Líbilo se mi vše.

V. Krampotová, 4. ročník

 

 

Den sportu v polských Katowicích

29.5. 2014 jsme jeli do Polska. Byl slejvák, takže sportovní olympiáda se konala ve škole.

Když jsme přijeli, uvítali nás a odvedli nás do třídy, kde jsme se přezuli a nasvačili.

Potom kdo chtěl, šel sportovat, ostatní mohli jít malovat nebo šít. Sportovci po individuálních sportech hráli florbal. Potom jsme šli na oběd. P o obědě hráli sportovci fotbal, ostatní mohli zase šít nebo malovat.

Před druhou hodinou odpoledne jsme se sbalili a opět za deště odjeli domů.

O. Lanča, 4. ročník

 

 

Husitská bitva

Ve vlastivědě se učíme o naší vlasti, učili jsme se i o husitských bitvách. Sledovali jsme i filmy.

Nakonec jsme si husitskou bitvu udělali sami.

Rozdělili jsme se na husity a křižáky. Já jsem byla s husity. Vyrobili jsme si papírové koule a bitva začala. Házeli jsme po sobě koulemi. Vyhrálo družstvo, které mělo na své straně méně koulí.

K. Opatová, 4. ročník

 

V hodinách vlastivědy probíráme historii a nedávno jsme se učili o husitech.

Vyráběli jsme husitské zbraně, také je malovali. Vypracovali jsme i pracovní listy.

Po nějaké době paní učitelku napadlo, že bychom si husitskou bitvu zahráli.

Nejprve jsme si vylosovali, kdo bude v týmu husitů, kdo bude křižák. Na další hodinu vlastivědy jsme si donesli noviny a udělali z nich koule.

Bitva začala, koule lítaly vzduchem. Husité vyhráli.

M. Trojanová, 4. ročník

 

PROJEKTOVÝ DEN – JARO

Tento den se konal 16. dubna. Neučilo se,každá třída dostala dopis – jarní dopis, kde byl úkol.Každá třída měla jiný. Začnu od páťáků – ti měli vyrobit létečko, to je stromek ozdobený papírovými květy. My, čtvrťáci, jsme měli vytvořit Mořenu. Myslím, že se nám to povedlo.

Třeťáci měli za úkol představit nám velikonoční zvyky, druháci se učili tanec a prvňáci říkanku Had leze z ďury.

A jako každý rok jsme vynášeli Mořenu a upálili ji.

Každý rok je jiný, i když by někdo řekl, že je stejný.

Míša 

 

VELIKONOČNÍ JARMARK

Konal se 4.dubna 2014 od čtyř hodin odpoledne.

Já jsem prodával s Kájou Č. A našimi p. vychovatelkami za školní družinu.

Vydělali jsme 1060,- Kč. Prodali jsme skoro všechno.

Moc se mi to líbilo.

Tomáš

 

VERNISÁŽ

Na konci března se konala vernisáž – Čeští králové.

Tanečnice připravily princeznovský taneček. Pátá třída zase dopisy jakémukoliv panovníkovi o škole v 21. století.

Na výzdobě se podílela celá škola. Hodně se povedla.

Na plakátech jsou informace o panovníkovi, který je tam namalovaný.

Tato vernisáž byla nejhezčí.

Verča

 

 

JARNÍ HLINĚNÍ

20.března bylo jarní hlinění s rodiči. Moc jsem se na něj těšila. Vyrobila jsem si králíka. 3. dubna jsme si výrobky naglazovali a po vypálení si je vzali domů.

Bylo to super.

Natálka

 

 

 

VÝROBA BRNĚNÍ

Dostali jsme za úkol udělat brnění. Já dělal drátěnou košili. Nejprve jsem si myslel, že to bude těžké, ale mýlil jsem se. Bylo to primitivní.

Když jsem byl hotov, tak jsem pomáhal Martinovi a Robinovi s rukama.Když jsme to všichni dohotovili, dali jsme brnění dohromady.

Ondra La.

 

 

KORUNOVAČNÍ KLENOTY

Jednou ve výtvarce jsme z tvrdého papíru vyráběli korunovační klenoty. Bylo to docela těžké, protože jsme měli perličky, které moc nedržely.

Jinak to byl docela dobrý a zábavný den. Moc se mi líbil.

Eva Le.

 

 

Masopust

21.2. byl ve škole Masopust. Každý si měl přinést masku.

První dvě hodiny jsme se normálně učili. Třetí hodinu jsme šli do sálu v maskách. Každá třída předvedla nějaký tanec, který byl z Krmelína. My jsme měli tanec Zahradník. Všechno patřilo k projektu Comenius.

Když každá třída dotančila, pustila se hudba a tančilo se jen tak.

Pak jsme se vrátili do tříd a začaly jarní prázdniny.

V. Sasín

 

Dne 21.2. byl Masopust. Celá škola se sešla do sálu. Všichni měli masky i paní kuchařky.

Nejdříve jsme tančili masopustní tanec jako každý rok. Pak tančila celá škola po třídách.

My čtvrťáci jsme tančili taneček, který se jmenuje Zahradník. Už týden jsme ho trénovali.

Když všechny třídy dotančily, pustila nám paní učitelka písničky, na ně jsme tančili.

Potom jsme se fotili. Byl to náročný den.

E. Pomajbová

 

Den lásky a kamarádství

V pátek 14.února byl Valentýn.

Už ve čtvrtek jsme mohli dávat přáníčka na srdce školy.

V pátek nám paní učitelka 5. třídy dala úkol v růžové krabici. Bylo tam napsáno, že máme společně s naší paní učitelkou nacvičit pohádku O Šípové Růžence.

Já jsem dělal kuchtíka společně s Tomášem a Martinem. Nacvičili jsme pohádku, ale měli jsme na nacvičování dost málo času, protože už v 10.55 jsme měli být v sále.

Ještě jsme si oblékli kostýmy. Vystupovali jsme jako první. Hned po nás byli prvňáci. Ti však měli jiný úkol. Měli vyrobit velké srdce. Po nich vystupovali druháci, třeťáci a páťáci.

Nakonec paní učitelky, vychovatelky, kuchařky a pan ředitel měli zatančit na nějakou písničku.

Moc se mi ten den líbil.

O. Opat

 

Pátek byl vyhlášen jako Den lásky a kamarádství, protože byl Valentýn.

Ale už ve čtvrtek se na srdce školy připichovala srdíčka se vzkazy pro kamarády, lásky nebo

pro paní učitelky.

V pátek ve třetí hodině jsme otevřeli krabičku s úkolem.

Za úkol jsme dostali secvičit divadlo O Šípkové Růžence.

O. Lanča

 

Den lásky a kamarádství začal jako normální školní den. Ale třetí hodinu nám páťáci přinesli krabici, nakteré bylo napsáno OTEVŘETE. Otevřeli jsme krabici a v ní ležel papír. Stálo na něm:

Secvičte i s paní učitelkou pohádku O Šípkové Růžence.

Rozdali jsmesi role a trochu jsme si pohádku nacvičili. Potom jsme si šli rozdat kostýmy a jako první ze všech tříd jsme šli splnit svůj úkol. Po nás šla první třída,, pak druhá a tak to šlo až do pětky. Nakonec zpívaly paní učitelky. Pak jsme se vrátili do třídy.

Nejvíc se mi líbily kostýmy.

K. Opatová

 

Beseda o Číně

12.2. ve čtvrtek jsme měli besedu o Číně. Připravil si ji pro nás syn paní učitelky Tylečkové, Ondřej.

Čína má 1 miliardu 350 miliónů obyvatel. Hlavní město Číny je Peking a největší město Šanghaj.Nejvyšší budova Číny má tvar otvíráku na pivo. V Pekingu je Zakázané město. Vlajka Číny je červená a na levé straně je pět červených hvězdiček.

Nejvíce mne zaujalo to, jak to v Číně vypadá, čínské budovy.

Moc se mi to líbilo.

A. Vašková

 

 

Ondřej Tyleček nám představil Čínu.

Nejprve začal otázkami – např. jaké je hlavní město Číny a pod. Pak nám ukazoval fotky.

Nejvíce se mi líbily fotky z Měsíční hory.

Také jsme si prohlédi různé věci – čínské hůlky na jídlo, vějíř, čínské peníze ju-any, čaj, pohledy,mapy, čínský porcelán.

Nakonec jsme mu dávali otázky.

E. Michalcová

 

 

12.2. jsme měli besedu o Číně. Připravil ji syn naší paní učitelky R. Tylečkové.

Říkal nám, kolik žije v Číně lidí, jaké je hlavní město, kolik tam žije obyvatel, že Čína je 4. největší země na světě. Nejvíce mne zaujala jídla – smažené kobylky, pavouci na špejli, brouci.

Zaujala mne také Velká čínská zeď a Měsíční hory.

O. Opat

 

 

 

 

V pekárně

Na exkurzi v pekárně pana Bočka jsme se šli nejprve podívat, jak se vyrábějí koblihy a linecká kolečka.
Rozdělili jsme se do skupin na kluky a holky.
My kluci jsme jako první ochutnávali čokoládu.Pan Boček nás zavedl k obrovským pecím a potom
do skladu k velké lednici.Prohlídli jsme si také suroviny na výrobu těsta.
V pekárně nám dovolili udělat si vlastní pletýnky, které po posypání upekli ve velké peci.
Líbila se mi i výroba rohlíků a ořechových hřebenů.
Když se dopekli naše pletýnky, rozdělili jsme si je podele přidělených čísel, aby každý měl svoji.
Na konec jsme poděkovali a rozloučili se.
Exkurze se mi moc líbila.

Václav Sasín

 

Vcházíme do pekárny. Jdeme nahoru po schodech, kouknout se na výrobu koblih a lineckých koleček. Rozdělujeme se do dvou skupin. Jsem v druhé skupině, kde jsou jen kluci. Holky odešly vyrábět vánočky. My jdeme ochutnat čokoládu. Mňamky! Pak se skupiny vyměnily. Pan Boček nám ukázal pec, abychom viděli, kde se peče pečivo. Zašli jsme i do skladu. Tady nám jeden z pekařů vytáhl pytle se solí, s oříšky i s cukrem. Druhý nám ukázal výrobky z listového a plundrovaného těsta. Zavedli nás i do lednice, kde bylo chladno. Viděli jsme, jak se válí rohlíky, jak se dělá vánočka i pletýnky a těsto. Zajímavá byla výroba rohlíků a hřebenů. Potom jsme si sami vyráběli pletýnky, což bylo bezva. Ty jsme pomazali vajíčkem, aby měly hezkou barvu a posypali je mákem. Nakonec jsme stáli u pece a hlídali, aby se nepřipekly. Dostali jsme nejen své čerstvě upečené pletýnky, ale i teplé koblížky a koláčky na svačinu do školy. Poděkovali jsme za zajímavou prohlídku, rozloučili se a vrátili jsme se zpátky do školy. V pekárně pana Bočka se nám moc líbilo.

Martin Trojan

 

Naše volby ve 4. třídě

 

Naše volby začaly 22.10.2013. Nejprve jsme zvolili strany, bylo jich 5 (Žlutí, Modří, Červení, Bílí

a Zelení). Potom jsme losovali volební čísla stran. Každá ze stran si vytvořila bilboard a volební program, který přečetla.

Za chvíli začala tisková konference. Novináři se ptali každé skupiny na otázky, kterým při jejich představování nerozuměli. Pro některé strany bylo velice náročné odpovídat.

Pak jsme si udělali volební lístky s barvami skupin.

Každá řada si zvolila člena volební komise, která kontrolovala voliče. Každý volič dal jeden volební lístek do obálky a tu do krabice.

Vyhrála skupina "Žlutí". Měli 7 hlasů.

Michaela Trojanová

 

Začali jsme 22.10.2013. Jako první jsme volili strany. Potom jsme losovali čísla stran a vytvořili volební program. Představovali jsme se na volební kampani. Taky byla tisková konference. To bylo hrozné.

Taky jsme dělali volební lístky. Potom následovala volba volební komise. Seděli tam: E. Lepková, O. Opat a K. Červenka. Potom jsme měli volby a vhazovali jsme volební lístky do krabice.

Poslední, co vám chci říct, je to, že vyhráli Žlutí.

Byla jsem naštvaná, ale potom jsem si uvědomila, že vyhrát může každý.

Eva Pomajbová

 

Přespolní běh

Konal se 4.9. 2013.

První půlhodinu jsme byli ve třídě a povídali si. Pak jsme šli na nástup na přespolní běh

v Machovci. Všichni si odložili batohy, naneštěstí si je třeťáci odložili na sršní hnízdo.

Trasa byla poměrně dlouhá. Holky běžely rychle, mně se nedýchalo moc dobře.

Nejrychlejší holky z naší třídy byly Eva Pomajbová, Eliška Michalcová a třetí pak Alexandra

Valová.

Pak přijeli hasiči a odstranili sršně nějakou jedovatou látkou.

My jsme šli do školy a na prolízky.

  1. Trojanová

 

 

Celá škola šla na přespolní běh. Byl nástup. Trasa byla dlouhá. Při běhu jsem sotva chytal dech.

Nakonec jsem jako vždy doběhl poslední.

R. Tokarský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ročník - školní rok 2012 - 2013

třídní učitelka Mgr. Romana Tylečková

kontakt: romanatyl@seznam.cz

počet žáků 23 - 11 chlapců a 12 děvčat

 

 

Rozvrh hodin

 

  1. 2. 3. 4. 5.
Po M ČJ Čt/Ps AJ HV
Út ČJ TV M Prv VV
St M ČJ AJ Prv Čt
Čt ČJ TV AJ Čt  
ČJ M M Prv

 

Ze života žáků třetí třídy:

Září

3.9.  Společně jsme zahájili školní rok. Je nás o 1 méně. Jirka se odstěhoval do Orlové.

5.9. Proběhlo školní kolo přespolního běhu. 1. místo osadili Eliška a Tomáš, 2. místo Saša a Ondra Li. a na 3. místě se umístila dvojčata Klárka a Ondra O.

Od 13.9. do 22.11. plaveme.

17.9. Jeli jsme do divadla do Ostravy na magickou pohádku Kráska a zvíře.

18.9.  jsme navštívili Lesní školu v Ostravě. Počasí nám přálo, tak jsme si mohli les vychutnat téměř všemi smysly.

          Jak se dopolední výuka v přírodě líbila dětem, posuďte sami.

 

Včera jsme byli v lesní škole. Šli jsme do třídy, povídali jsme si o lese, pak jsme se dívali na  film o podzimním lese. Skládali jsme puzzle. Také jsme viděli vycpaná zvířata a živé bažanty. Vyzkoušeli jsme lesní průlizku a zahráli jsme si hru na Vodiče. Zahráli jsme si ještě i lesní pexeso. A popíchali nás vosy.

O. Opat

 

 

Byli jsme v lesní škole. Nejprve jsme šli do třídy. Tam jsme viděli film Co se děje na podzim v lese. Pak jsme skládali puzzle. Nakonec jsme se šli podívat na vycpaná zvířata. Byla tam  i liška, lesní kuna, kachna, husa divoká, krkavec a další. Pak jsme se šli podívat ven na bažanty.  Taky jsme hráli hru na Vodiče. Samozřejmě jsme šlii do lesa a hráli jsme tam pexeso. Potom jsme byli popícháni od vos.

E. Michalcová

 

 

Byli jsme v lesní škole.

Vystoupili jsme na zastávce a tam jsme čekali na pana Ondřeje, ale ten nepřišel. Tak jsme šli do lesní školy sami.Tam nám pan Ondřej pustil film o lese na podzim. Hodně jsme se dozvěděli. Pak jsme si vyzkoušeli lesní puzzle a pak šup za vycpanými zvířátky. U nich to bylo pěkné. Potom nám ale trochu vyhládlo, tak jsme se najedli dobré svačinky a hned jsme šli za krásnými bažanty a na lesní prolízačky. Pak jsme si zahráli na Vodiče a lesní pexeso.Lukáš šťouchal do vosího hnízda a skoro všechny popíchaly vosy, tak jsme šli zpátky  k  lesní škole. Tam jsme pozorovali se zrcátky koruny stromů.Nakonec jsme přijeli do naší školy a potom domů.

A. Vontorová

 

Lesu a smysům jsme se věnovali potom i v našem třídním projektu.

 

20.9. Jako každoročně proběhla Drakiáda. Vítr foukal, draci krásně létali.

26.9. Proběhlo okrskové kolo v přespolním běhu ve Fryčovicích. Za naši třídu běželi Eliška, Saša, Tomáš a Ondra Li.                                                                                                        Jak to dopadlo? Tomáš skončil na 1. místě a postupuje do okresního kola, Eliška se umístila jako třetí.  Gratulujeme a budeme Tomovi držet palce.

 

Říjen

Téměř 14 dnů jsme se společně věnovali dalšímu projektu. Jmenoval se Rodina. Povídali jsme si o jednotlivých členech rodiny, o jejich právech i povinnostech, zálibách, malovali jsme je, četli články o narození miminek. Děti zjišťovaly podrobnosti o svém narození - čas, porodní váhu i míru a jiné zajímavosti. O své rodině každý napsal moc pěkné povídání. Povídání i obrázky si pak každý uložil do vyrobeného mobilního domečku. Ty jsme si rozvěsili po třídě a na chodbu.

Na základě pozvání našich přátel jsme se 18.10. 2012 vypravili na Slovensko. Náplní tohoto setkání byly Podzimní dílny  a sportovní aktivity.

Přijeli jsme na Slovensko. Bylo tam krásně. Šli jsme do třídy a tam jsme se nasvačili. Dostali jsme koláče, jablko, mléko a bonbony. Potom jsme si rozdali mašličky na ruce a rozdělili se do skupinek. A pak jsme vyráběli bramborové loutky, draka z papíru, motýla z plastu a podzimní ozdobu. Potom jsme čekali na oběd. Šli jsme ven.A pak jsme šli na oběd.No a pak jsme se šli rozloučit a odjeli jsme do Krmelína.

E. Michalcová

Byli jsme na Slovensku. Šli jsme do třídy. Já jsem se styděl. Ve třídě jsme dostali mašle na ruce. Pak jsme měli nástup. Šli jsme k našim skupinám. My jsme dělali draka. Když jsme ho dokončili, šli jsme dělat motýly. Pak jsme šli dělat podzimní ozdoby. A potom jsem se zamiloval. Nakonec jsme dělali loutky.Pak jsme šli ještě ven a na oběd.

L. Kocmánek

18.10. 2012 jsme byli na Slovensku. Vesnice se jmenovala Olešná. Jeli jsme skoro 2 hodiny.Dostali jsme modré, fialové, červené i jiné stužky na ruku. Dali nám koláče, mléko a bonbony.Někteří vyráběli. Fotbalisté skončili na 3. místě, ve štafetě jsme byli druzí.Bavili jsme se s Polákama i se Slovákama. Ostatní nám fandili.Když jsme jeli do školy, tak nám mávali.

T. Bernatský

 

Před podzimními prázdninami se nám podařilo vyrobit nádherné loutky z brambor. Na naše Bramborňáčky se můžete podívat do fotogalerie.

 

24.10.  jsme se zúčastnili knihovnické lekce. Paní Vašicová nám povídala o životě a díle malíře a spisovatele Josefa  Lady. Ve třídě máme výstavku jeho knih, z nich si  čteme.

 

31.10. jsme absolvovali 1. lekci FAUSTa - minimálního preventivního programu. Tentokrát jsme si povídali o vlivu medií.

            Večer jsme se sešli v kostýmech strašidel a duchů a spolu s ostatními bubáky jsme prošli Krmelínem a došli až na Krmelínský

           kopec. Tam pro nás skauti připravili táborák a v lesíku strašidelnou stezku odvahy, Unie rodičů pak teplý čaj a občerstvení.     

 

31.10. byl Rej duchů. Sraz byl u školy v 17 hodin. Potom jsme se vydali na Krmelínský kopec. Cestou nás strašila strašidla. Na Krmelínském kopci byl stánek s občerstvením. Byla tam i stezka odvahy. Moc se mi to líbilo.

A. Vašková

 

Sraz byl u školy. Šli jsme, šli a našli jsme kostru. Za chvíli jsme viděli oběšence.Vyšli jsme na Krmelák a potkali jsme bílou paní. Pak jsme si dali čaj a brumíka. Potom jsem šla na stezku odvahy. Já jsem se bála teda moc. Nakonec jsme šli všichni domů.

E. Pomajbová

 

Sraz byl u školy v 17.00. Cestou jsme narazili na oběšence. Šli jsme kolem Vaška na Krmelínský kopec. Potkali jsme bílou paní, která tančila.Nejvíc se mi líbila stezka odvahy. Byl tam oběšenec, zloděj se psem. A na konci stezky byla veliká kláda. Potom jsme dostávali odměny.Také tam hořel oheň.

K. Červenka

 

Listopad

3.11.  proběhl již 9. ročník Jarmarku lidových řemesel. Návštěvníci si mohli zakoupit i naše výrobky.

14.11. se 4 kluci naší třídy  (Tomáš, Ondra Li., Ondra O. , Martin) zúčastnili florbalového turnaje v Brušperku.

20.11. se konaly třídní schůzky.

22.11.  jsme na poslední lekci plavání obdrželi mokré vysvědčení.

30.11.  společně jsme se zúčastnili rozsvěcení krmelínského vánočního stromu.Vystoupila děvčata, která navštěvují taneční kroužek a asi polovina nás zazpívala

             se školním sborem.

 

Prosinec

4.12.  jsme si společně vytvořili a nazdobili trochu netradiční  vánoční stromeček ve třídě.

5.12.  čekání na Mikuláše jsme si krátili zdobením perníčků. Na některých nestačila poleva ani zaschnout. Byly dobré. Za cvíli vtrhli do třídy čerti  a důstojně vstoupil            Mikuláš s anděly. Moc práce v naší třídě čerti neměli, ale několik hříšníků se přece jen našlo. Nakonec všichni dostali adventní kalendář a balíček.

 

Mikuláš přišel k nám do třídy 5.12. Musím říct, že jsem se nebála.  Čerti odnesli 4 žáky – Matěje, Lukáše, Evu a Káju. Lucifer jim dal metlou na zadek. Zbytek třídy Mikuláš a andělé obdarovali. Dali nám adventní kalendáře a každému pytlík, ve kterém byla  spousta výborných věcí. Ti, co zlobili, také něco dostali. Pak Mikuláš s čerty a anděly odešli. K nám domů Mikuláš sice nepřišel, ale něco jsme s bratrem za okno dostali.

M. Trojanová

 

5. prosince k nám do třídy přišli čerti. Nebyli strašidelní, nebála jsem se, byli to hezcí čerti. Nezmalovali mě a nenaplácali mi na zadek koštětem.  Zazpívali jsme jim písničku a pak jsme dostali dárky – buráky, fixy, pomeranč, jablka, lízátka, tatranku a adventní kalendář. Pak všichni odešli. Doma jsem se nebála. Ráno jsem byla šťastná. Odpoledne jsme jeli k babičce, ta nám dala dárky.

N. Vávrů

 

Vůbec jsme neměli strach (až na pár výjimek). Jen jsme se všichni báli, když nám čerti bouchali do dveří.Ve třídě byli 4 zlobivci. Ten první jsem byl já, druhá byla Eva, pak Lukáš a Karel. Ale nadílku od Mikuláše  a andělů dostali všichni.

M. Blačinský

 

V keramickém kroužku jsme během prosince vyráběli dárky k prodeji na vánoční jarmark i pro radost sobě.

 

18.12. se u nás ve třídě vyráběli dárky na jarmark. Přišli nám pomáhat maminky i tatínkové. Práce nám šla od ruky a za 2 hodiny jsme měli spoustu krásných věcí                - hvězdičky z perliček, dárkové tašky, vánoční jmenovky a mnoho jiných drobností.

 

20.12. jsme prodali naše výrobky na vánočním jarmarku. Při nabízení a prodeji  pomáhali  Deniska, Nikolka, Kája a Tomáš.

 

21.12. je poslední den v tomto roce, kdy se scházíme.  Pouštíme lodičky, zpíváme koledy, rozbalujeme dárky pod stromečkem, vyrábíme voňavý pomeranč, popíjíme                     čaj.baštíme cukroví a je nám spolu moc dobře.

 

Leden

 

6. 1.   některá děvčata naší třídy vystupovala  na Tříkrálovém koncertě v kostele.

17.1. jsme si uspořádali třídní kolo v recitaci. 3 nejlepší - Saša Valová , Eva Pomajbová a Lukáš Kocmánek  budou soutěžit ve školním kole.

18.1. se sešli všichni šachisté na šachovém turnaji.

21.1. se konalo školní kolo soutěže v recitaci. V 1. kategorii vyhrál Lukáš Kocmánek, 2. místo obsadila Saša Valová, oba z naší třídy. Blahopřejeme!   Budou   reprezentovat   naši školu v polovině února v okrskovém kole v Brušperku.

Koncem ledna jsme se věnovali dalšímu zajímavému projektu Jak hospodařím s časem. Zapisovali jsme si různé časové údaje, vytvořili jsme si diagram, týdenní plán, vysvětlovali si různá rčení a přísloví. Nakonec jsme se zamysleli nad hodinami, které stojí, letí nebo jdou  pozpátku.

 

Hodiny se zastavily, spoustu škody způsobily.Lidi nešli do práce, byla aspoň legrace.

J. Hradil

 

Ahoj, děti, to to letí. Už je ráno, volá máma. Odpoledne přijde táta. Už je večer a já si říkám, že hodiny křídla nemají a přesto denně létají.

E. Pomajbová

 

Poslouchejte, milé děti,

s tímto budíkem čas letí.

Sotva ráno vstanete,

už ze školy klušete.

A než se najíte,

už  v posteli ležíte.

Takový budík nechtěl bych mít,

nemohl bych vesele žít.

O. Lanča

 

Hodiny se zastavily. Zastavily se v celém vesmíru a Galaxii. Co se teď bude dít? Zůstaneme navždy malí? Ne! Vyměnil jsem baterky. Už zas tikají. Tik, tak, tik, tak.

R. Tokarský

 

Jednou si tak děda seděl a broukal falešnou písničku. Vedle něho stály staré hodiny a těm už se to pomalu přestávalo líbit a tak se rozhodly, že si vytáhnou křídla a poletí pryč. No jo, ale kde taková křídla sehnat? Hodiny byly úplně bezradné. „A už víme, starý pán má takovou sbírku andělíčků, tak si půjčíme jejich křídla. On nám to určitě dovolí, vždyť je sám takový anděl.“ A tak si hodiny vypůjčily křídla a letěly! Pak jim ale bylo po dědečkovi smutno, proto se vrátily zpět a postavily se na své místo a andělíčkovi poděkovaly za vypůjčená andělská křídla. A zase si vesele tikaly … Tik tak, tik tak, tik tak.

A. Vontorová

 

Hodiny se pokazily. Jdou pozpátku. Je zase rok:2012, 2011, 2010,... Jsem čím dál mladší. A co se stane v roce 2003? To ze světa zmizím. Raději dám ty hodiny opravit.

O. Litschmann

 

31.1. jsme dostali pololetní vysvědčení. Všichni prospěli s vyznamenáním! 10 žáků mělo samé jedničky.

 

Únor

1.2. měli všichni školáci pololetní prázdniny. Nás odpoledne čekal  ještě maškarní karneval.

V angličtině se učíme pojmenovávat části lidského těla. Z vlastních těl jsme pak utvořili velkého panáka.

12.2. pořádně oblečeni jsme se vydali bobovat na Krmelínský kopec. Jezdilo to bezvadně! Vrátili jsme se vyhladovělí a spokojení.

13.2. jsme se přesvědčili na vlastní uši, že veselá písnička pomůže zapomenout na starosti a dodá hned lepší náladu. Výchovný koncert byl netradiční a zábavný.

         Odpoledne jeli naši dva spolužáci (Saša a Lukáš) reprezentovat krmelínskou školu v recitaci do Brušperka. Konalo se obvodní kolo. Naše škola byla velice             úspěšná. Ve všech kategoriích jsme získali 1. místo! Lukáš postoupil do okresního kola. Blahopřejeme!

15.2. se konal ve škole masopustní rej. Všichni jsme se trochu namaškařili a zatančili si. Děvčata z tanečního kroužku předvedla moc pěkný program.

27.2. jsme si s paní terapeutkou povídali o našem těle, o emocích.  A nejenom povídali, my jsme si to užili i pohybově.

28.2. jsme ukončili práci na našem projektu - Proti proudu času. Četli a povídali jsme si o starých časech, malovali jsme obrázky, vyhledávali zajímavé informace o významných rodácích. Srovnávali jsme módu a dopravní prostředky kdysi a dnes.

 

Březen

5.3.  drželi jsme palce (alespoň na nohách) Lukášovi, protože náši školu reprezentoval v okresním kole v recitaci ve Frýdku-Místku.

        Odpoledne jsme se sešli s rodiči v keramické dílně na Jarním hlinění. Vyrobili jsme spoustu krásných výrobků. Všichni si to náramně užili.

Začali jsme pracovat na společném projektu - Božena Němcová.

Povídali jsme si o dvou důležitých látkách pro člověka - cukru a soli. Psali jsme i pohádky a rozhovor.

Jak se kostka cukru zachránila

 

Žila jedna malá kostka cukru. Ležela v krabici. Zrovna v neděli přišla hospodyně domů. Uvařila si čaj. Dala si do něj kostku cukru. Kostka se tak bála, že se málem v čaji utopila.

Hospodyně omylem vrazila do stolu. Čaj se vylil a kostka cukru byla zachráněna.

M.Trojanová

 

Pán si uvařil čaj, ale nemohl najít kostku cukru. Vzpomněl si, že ji nechal na stole. Pak ale strčil do stolu, kostka spadla na zem. Pán ji hledal, ale omylem do ní kopnul. Kostka letí pod topení.

M. Trojan

 

Jednou byla taková milá hodná kostka cukru a jedna milá hodná babička, která milovala sladkou kávu.

Babička si vzala kostku cukru a ta volá: "Vždyť jsem nic špatného neudělala, co se to děje?"

Babička si vzpomněla, že vlastně drží dietu a cukr nemůže.

Tak se kostka cukru zachránila.

A. Vontorová

 

Rozhovor soli a cukru – Kdo je důležitější?

 

  • Jsem důležitější než ty, cukre. Pomáhám konzervovat!

  • Ale bez cukru se nedá žít!

  • Ale bez soli taky ne!

  • A cukr sladí.

  • Ale sůl je zdravější.

  • Z cukru se dělají bonbony!

  • Musíme si něco přiznat. Oba jsme důležití.

  • No tak jo...

L. Kocmánek (sůl), O. Litschmann (cukr)

 

 

8.3. - ve škole se konalo školní kolo soutěže ve zpěvu Loutnička. Z naší třídy byly úspěšné Adéla Vontorová (2. místo) a  Saša Valová (3. místo).

 

12.3. sešli jsme se opět po týdnuv keramické dílně. Společně s rodiči jsme naglazovali naše výrobky.

 

16.3. patřilo dopoledne velikonočnímu jarmarku, na kterém jsme prodávali naše keramické ptáčky, kohoutky a jiné drobné maličkosti. Vydělali jsme si pro třídu 340 Kč.

 

18.3. vyvrcholil školní projekt Patříme k sobě.

 

25.3. jsme byli vynášet Mořenu. Šli všichni z celé školy.

Mořena je symbolem smrti.

Byla hrozná zima. Cestou jsme viděli špačky. Šli jsme k Machůvce. Tam se všechny třídy vyfotily

s Mořenou. Potom ji paní učitelka zapálila.

Potok byl napůl zamrzlý. Mořeně jsme na cestu zazpívali písničku.

Cestou zpátky byla velká zima. Že by se nám zima pomstila?

A. Valová, 3. ročník

 

Dnes jsme šli se školou ven pálit Mořenu. Ta byla z klacků, novin a látky. Dělali ji páťáci.

Cestou jsme viděli špačky. Když jsme došli k potoku vyfotila nás paní učitelka. Zpívali jsme písničku a paní učitelka Mořenu zapálila. Chvilku jsme čekali, až trochu shoří, pak ji paní učitelka hodila do potoka. V potoce bylo trochu ledu, Mořena na něm zůstala a ani se nehnula. Lukáš Hořínek do ní šťouchl velkým klackem a Mořena odplula.

E. Lepková, 3. ročník

 

Šli jsme celá škola pálit Mořenu. Střídali jsme se v jejím nošení. Byla obrovská zima.

Když jsme došli, začali jsme se fotit a pak jsme konečně Mořenu zapálili a hodili do vody.

Venku byl mráz. Pak jsme šli zpátky. Když jsme došli do školy, tak jsme se zaradovali, protože nám bylo už teplo.

E. Pomajbová, 3. ročník

 

26.3. jsme navštívili ostravské Divadlo loutek. Byli jsme na představení Kocourek Modroočko. Po návratu  do školy jsme ještě poslouchali CD s písničkami z představení,

          které máme rádi.

 

27.3. se ve škole konala Vernisáž  plakátů studentů AV ARTU a našich výtvarných i literárních prací. Vše bylo věnováno životě a díle významné české spisovatelky

         Boženy Němcové.Při programu vystoupila děvčata z tanečního kroužku s "živými obrazy"  a páťáci zahráli pohádku Otesánek.

 

Od 28.3. nás čekají velikonoční prázdniny. Stůl nám doma ozdobí jarní veselí pajduláci se zelenými vlásky.

 

DUBEN

 

Jarní vycházka

18.4. jsme šli do lesa na procházku. Pozorovali jsme květiny,stromy, keře a práci na zahradě.

Když jsme přišli do lesa, hned jsme slyšeli veverku a ptáčky. Ještě jsme pozdravili lesní přírodu.

Potom jsme šli k potůčku a povídali si o tom, jaký je tam nepořádek.

Nakonec jsme stavěli domečky a děcka potom našla spoustu ulit a paní učitelka řekla:

"Víte co, vezměte ty ulity, budeme s nimi zítra pracovat."

Moc se mi to líbilo.

A. Vašková, 3. ročník

 

Cestou do lesa jsme pozorovali květiny a stromy. Viděli jsme práci na zahradě. Pozorovali jsme

život v lese a viděli jsme veverku. Pak jsme přišli k potoku a nelíbilo se mi, že tam lidé naházeli

odpadky. Pak jsme slyšeli různé zvuky, dokonce jsme slyšeli strakapouda.

Příroda nám dala dárek – šnečí ulity. A potom jsme stavěli domečky.

E. Pomajbová, 3. ročník

 

Už dlouho jsme se chystali do lesa a dnes jsme se dočkali. Eliška nám rozdala papíry a na ně jsme psali odpovědi na otázky paní učitelky.

Pozorovali jsme květiny a stromy. Viděli jsme i práci na zahradě, třeba brambory v řádkách.

Život v lese je vážně super, spousta živočichů, ptáků a mravenců. U potoka se mi taky moc líbilo, viděli jsme i žábu.. Slyšeli jsme strakapouda, ptáky a další zvířata. Dárek jsme také dostali. Byli to ulity, které si zítra obarvíme. A nakonec jsme si stavěli domečky.

A. Vontorová, 3. ročník

 

Den Země, 22.4.

Přijeli kamarádi ze Slovenska a Polska. Nástup byl u školy, kde se vyvěšovala vlajka. Rozdělili jsme se na skupiny, z každé třídy v té skupině byli 3 žáci. Skupiny chodily po různých stanovištích. Bylo jich 6 a na každém byl nějaký úkol. Hodně mě to bavilo.

M. Blačinský,3. ročník

 

22.4. jsme měli Den Země. V první hodině jsme si povídali. Potom přijeli kamarádi ze Slovenska a Polska. Měli jsme nástup u školní vlajky. Potom šli sportovci do haly. Hráli jsme florbal, nad Slováky jsme vyhráli 6 : 0 a nad Poláky 5 : 0. Ještě jsme hráli vybíjenou a fotbal. Ve vybíjené jsme vyhráli a ve fotbale jednou prohráli.

O. Opat, 3. ročník

 

V pondělí 22.4. byl Den Země. Přijeli k nám kamarádi z Polska a Slovenska. Sportovci šli do haly. Hráli jsme vybíjenou, florbal a fotbal. Ve všem jsme byli první, jen ve fotbale jsme skončili druzí. Prostě to byl jeden z nejlepších dnů života.

T. Bernatský, 3. ročník

 

26.4. proběhl ve Staříči již tradiční fotbalový turnaj v minikopané McDonald´s Cup. Družstvo našich mladších žáků obsadilo 2. místo.

 

KVĚTEN

 

V květnu jsme vyráběli dárek pro maminky k jejich svátku. Šili jsme chňapky do kuchyně. Ondra Li. se pokusil při šití o rekord. Jeho steh byl dlouhý 13,5 cm.

17.5. Jak jsme dělali domácí čokoládu

Dnes jsme dělali čokoládu. Nejprve jsme vážili cukr. Pak jsme rozpustili tuk a přidali jsme cukr a kakao. Rozmíchali jsme to a dali do formiček. Olízali jsme si lžičky a čokoládu jsme dali do ledničky. Byla dobrá.

E. Pomajbová

 

Dneska jsme dělali čokoládu. Už jsme se nemohli dočkat. Dělali jsme různé tvary.

Použili jsme všechny naše smysly. Nejvíce lákala vůně. A jáj sem byl nejvíc od čokolády.

T. Bernatský

 

... Olízali jsme z lavic zbytky čokolády. Potom paní učitelka dala naše čokolády do lednice. Moc to vonělo. Použili jsme hmat, zrak, chuť a paní učitelka sluch, protože jsme mlaskali.

Moc jsem se na dnešek těšila.

N. Koláčková

 

31.5. jsme oslavili svůj svátek. Přišli jsme v maskách.Program si pro nás tentokrát připravili páťáci. Moc se nám to líbilo.

 

31.5. nám udělali páťáci Den dětí. Každý si měl donést masku. Já jsem byl za hipisáka ale bláznivého. Také to bylo o tom, že jsme neměli učení. Já jsem byl ve skupině Trpaslíci. Jelikož pršelo, tak jsme to měli ve škole. Měli jsme po třídách různé disciplíny. Nejvíce se mi líbily ty sportovní.

V. Sasín, 3. ročník

 

Den dětí začal jinak, než by měl, protože ho vedli páťáci. No a páťáci jsou páťáci. Pamatuju si jenom jednu soutěž – ochutnávací, kterou vedl páťák Lukáš. Na lžičky dával různá jídla, my jsme měli poznat, co to je. Já jsem měl to nejhorší – kávu bez cukru. No to dopadlo! Uhodl jsem to,

ale hned vyplivl. Už to nikdy neokusím, ani za nic!

J. Hradil, 3. ročník

 

O Dnu dětí jsme šli do sálu. Páťáci řekli pravidla. Potom nás rozdělili do skupin. Název našeho týmu byl Piškoti. Viděl jsem spoustu masek – vojáka, ninju i princeznu. Hráli jsme spoustu her. Na konci se vyhlašovaly výsledky. Jedno družstvo podvádělo. Všechny dšti dostaly losy. Já měl pěknou cenu.

L. Kocmánek, 3. ročník

 

 

ČERVEN

 

14. června změřili všichni šachisté své síly ve velkém šachovém turnaji.

17.6. odjeli krmelínští házenkáři na turnaj do Frýdku -Místku. Naši třídu zastupoval Matěj . Naše družstvo se umístilo na 4. místě.

18.6. proběhl odložený Atletický trojboj v Brušperku. Za třeťáky soutěžili Tomáš (3 medaile), Ondra O., Saša, Deniska (obě po 1 medaili). Krmelínská škola obsadila mezi školami v povodí výborné 2. místo.  Blahopřejeme!

19.6. to vypuklo! Právě dnes se konala akademie pro rodiče (a nejen pro ně) s názvem To nejlepší z úrody. Vystupovali jsme v hudebním čísle Kočky a myši. Pořádně jsme si to užili, i když bylo velké horko.

20.6. jsme se rozloučili v keramickém kroužku a odnesli si poslední výrobky.

 

ČTENÍ POMÁHÁ

 

Celostátního projektu Čtení pomáhá se v tomto školním roce zúčastnili všichni žáci III. třídy. Čtením knížek a následným plněním úkolů vydělali třeťáci 9200,- virtuálních korun. Ty pak věnovali na různé dobročinné projekty.

Mezi nejlepší čtenáře patří K. Opatová a E. Lepková (750,-), O. Opat, O. Litschmann

a V. Krampotová (650,-), L. Kocmánek (600,-).

Nejvíce věnovaly děti Armádě spásy, která vařila potřebným (700,-), přispěly postiženým na projekt Na běžky i na dvojkolo bez zraku a sluchu (650,-), stejnou částkou přispěly i na vozík pro Hobita.

Po 500,- korunách darovali žáci na projekty: Aby vás učení bavilo, XXI. Plavecké léto, Pomozte jiným dětem s Kuřetem, Záchranná stanice FALCO, Rozum nás přivede k úspěchu, cit k člověku, Nové třídy pro děti v Zambii.

Mám z dětí velkou radost a věřím, že i v příštím školním roce čtením budeme pomáhat.

Mgr. R. Tylečková, tř.uč.

 

26.6. jely všechny děti naší školy na školní výlet. My jsme jeli s páťáky společně na zámek v Hradci nad Moravicí a pak jsme jeli do arboreta v Nových Dvorech.Tam jsme si mohli kromě zajímavých rostlin ve skleníku prohlédnout i exotické motýly, kteří kolem nás poletovali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perly a perličky z II. třídy

Kdo je lepší?

2011 – 2012

 

Můj taťka zastavil auto před ježkem. (Saša)

Můj taťka zastavil auto i před mouchou, aby jí nezabil… (Jirka)

 

Ježek má 10 zubů, já to vím, protože můj děda má ježka, který chodí s otevřenou pusou,

tak mu je můžu spočítat. (Jirka)

 

Rozkazovací věty používá šéfíčková v práci. (Lukáš)

 

Věta oznamovací: DU DOM. (Honza)

 

Děti dostaly od Mikuláše fíkusy a datle. (Klárka, Eliška)

 

Jak se řekne jinak čert? – ZÁMEČNÍK  (Matěj)

 

V zimě padá SNÝCH. (Honza)

 

Jednou týdně si čistím nehty a stříhám uši. (Martin)

 

Prášek na praní je na celé tělo. (Ondra Li.)

 

My nemáme na nádobí myčku, my máme jenom TROUBU. (Vašek)

 

Máme doma užovku. Ta se jmenuje po taťkovi – Žofka… (Lukáš)

 

Kdy se vrací veverky z teplých krajin? (Matěj)

 

Na jaře uvidíte na polích sací stroje. (p. uč.)

 

Nechápu tu prsenku jarní a prvoklíč. (Lukáš)

 

Slova s citrónovým (citovým) zabarvením  (OndraLi)

 

Husa se od slepice liší plavkami. (Lukáš)

 

Mezi drůbež patří slepice, kravičky, prase. (Ondra La)

 

Klisna má kuře. (Eliška)

 

Mládě kvočny je kotě. (Matěj)

 

Příbuzné slovo ke slovu hlad – ŽÍZEŃ. (Saša)

 

Čím pilujeme? Pilujeme lodí. (Eva P., Natálka), Pilujeme NECHTY. (Ondra O.)

 

LETNÍ medvěd (Robin, Eliška, Jirka, Eva P., Natálka)

 

 

Co se ti líbí na mamince? Že dělá všechny domácí práce… (Ondra Li)

 

Jak můžeš poznat po čuchu své ponožky???

Ty moje smrdí jinak a více než ty ostatní… (Matěj)

 

Na vycházce v lese, při stavění domečků:

Já budu stavět pro skřítky to, kam se odkládají staré babi a dědové. Budu jim dělat domov důchodců…  (Jirka)

 

Sova žije v lese. Má srst. (Honza)

 

Máme nůžky na končetiny. (Jirka)

 

Vlaštovka žila v kravinci. (Kája)

 

Tramvaje v Krmelíně nežijí. (p. uč.)

 

Savci: moucha (Denisa), bažant (Eva L.)

 

Vzala tašku za jedno UHCO. (Tom)

 

Dnes na hradě nedupejte dveřmi. (Veronika)

 

Až vyrostu, chci být atletista. (Ondra O.)

 

Nemám toaletní papír, ale donesl jsem vám květinu… (Lukáš)

 

Byl jsem o prázdninách na tenisovém soustředění. Všechno jsem vyhrál. Byl jsem 4. (Matěj)

 

Která mláďata sají po narození mateřské mléko?

Ptáčátka a kachňátka. (Eliška)

 

Léto jsou mouchy, komáři a vedro… (Natálka)

 

Léto jsou  Tři králové, prázdniny a krátká noc… (Denisa)

 

 

 

 

Žákyně II. třídy Adélka Vontorová se chce stát spisovatelkou.

Možná si vzpomínáte na její krátká povídání  O doktoru Zelenkovi, která napsala v  I. třídě.

Letos si troufla již na knížku. Jmenuje se 12 dní s prasátkem Kvikem.

Přečtěte si malou ukázku.

 

 

Dopis

Jednoho dne v neděli šly holčičky na procházku a tam si Klára čichla ke květině. „Jééé, ta voní!“ Mumlala si. Jak přišly domů, tak Klára zvolala: „Jééé, podívej, Štěpko! Je tu dopis!“ A opravdu. Stál tam bělounký dopis. Nejprve si ho Štěpánka přečetla v duchu, ale Klára žadonila: „Štěpko, přečti ho nahlas!“ Co se dalo dělat, Štěpánka popadla dopis a četla:    Milé holčički! „Jejda,“vykřikla Štěpánka. „Kvik to popletl! Po K napsal měkké i!“  „Tak čti dál!“ „ Tak dobře.“  Moc vám děkuji za naučení pravopisu. Váš KVIK! „No to byla hrubka!“ Povzdechly si holčičky. „ Budeme ho to muset  naučit znova.  Ale když on je může udělat opět,“ řekla Klárka. „Máš pravdu, Klárko, tak ho ten pravopis budeme zase učit,“ řekla Štěpka.

 

 

 

Fotogalerie: III. ročník

Tato fotogalerie je prázdná.