10. ročník Vernisáže na chodbě

16.03.2016 12:36

       

        V roce 2007 jsem navázal se svým spolužákem z dob studií Školského managementu na Ostravské univerzitě a ředitelem Soukromé střední umělecké školy AVE ART Ostrava, s. r. o.  Ing. Jaroslavem Prokopem spolupráci, jejímž výsledkem byla zdařilá výstava plakátů studentů této školy s názvem Tomáš Garrigue Masaryk. Výstava připomněla 70. výročí úmrtí 1. československého prezidenta, významného filosofa, sociologa, pedagoga, vědce, spisovatele, žurnalisty, politika a státníka. Jméno našeho prvního prezidenta bylo škole  propůjčeno při jejím založení v roce 1937, v období socialismu a totality odebráno státní mocí a v roce 1990 rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy opětovně vráceno.

       V následujících letech jsme představili další slavné a významné osobnosti našeho regionu či státu : Leoše Janáčka -  celosvětově uznávaného hudebního skladatele, pedagoga, folkloristu, Jana Amose Komenského - učitele národů, pedagoga, teologa, filosofa, spisovatele, Miroslava Tyrše - tělovýchovného pracovníka, spoluzakladatele Sokola, estetika, kritika, politika, Emila Zátopka - nejlepšího atleta 20. století, držitele 18-ti světových rekordů, olympijského vítěze, vytrvalce, Helenu Salichovou - regionální etnografku, malířku a ilustrátorku, Boženu Němcovou - spisovatelku a zakladatelku novodobé české prózy, České panovníky - průřez nejslavnějšími knížaty, králi, císařovnou a císaři našeho státního útvaru z období 10. - 20. století, Zdeňka Buriana - malíře a ilustrátora dobrodružných knih.

       Pro letošní rok připravili studenti SSUŠ AVE ART tématický soubor plakátů Ostravští sportovci. Inspirací našim žákům při vyhledávání informací a podkladů k jejich literární a výtvarné tvorbě byl rovněž slavný krmelínský sportovec Vítězslav Mácha (řada našich žáků vzpomínala na slavnostní odhalení památníku u olympijského javoru před školou v létě 2014) či náš bývalý žák Leoš Petrovský. Všechna díla studentů i žáků představíme veřejnosti na vernisáři výstavy ve středu 23. 3. 2016 v 16: 00, kterou zahájí kulturní vystoupení žáků 4. a 5. ročníku. Na vernisáž srdečně zveme široku rodičovskou veřejnost, výstava bude ve škole k vidění do konce dubna 2016.

 

                                                                                   Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy