3. týden (21. školní týden 2016/2017)

13.01.2017 15:37

 

16.1.   Žáci přihlášení na lyžařský kurz dostanou od třídní učitelky vytištěné informace pro rodiče

po      

 

 

17.1    13 : 15 – 16 : 00   3. pedagogická rada

út                                   

           16 : 00 – 18 : 00  Zasedání Školské rady + prohlídka školní kuchyně

           sborovna, účast členové ŠR a ředitel školy

 

 

18.1.   

stř

                          

 

19.1.   8 : 00 -  Poučení účastníků lyžařského kurzu o bezpečnosti

čtv      sál, ředitel školy

 

 

20.1.   8 : 00 – 12 : 00 Školní liga v miniházené (Moravia Handball Activity)

pá       účast vybraní žáci školy, doprovod trenéři házené