36. týden (2. školní týden 2016/2017)

02.09.2016 13:39

 

5.9.   Organizace výuky :

po     2., 3.vyučovací hodina    -   přespolní běh  (sportovní obuv a oděv)  - V Dole

         1., 4. vyučovací hodina   -   třídnické práce, organizační záležitosti, seznámení žáků se Školním řádem                                               

         1. r. -  do 10 : 45, oběd od 11 : 00, 2. r – oběd od 11 : 10, 3. - 5. ročník oběd od 11 : 20 postupně            

         (TU vykonávají dohled nad žáky své třídy o přestávkách i v jídelně)

               

 

6.9.   Zahájení výuky dle rozvrhů tříd

út

         8  : 15 – 9 : 00   Plavecký výcvik  3., 5. ročník

         Plavecký bazén při ZŠ V. Martínka Brušperk, doprovod  Dušan Ignačík, Dáša Kovalová

         odjezd  7 : 55 od ZŠ, odjezd od bazénu 9 : 20, po příjezdu další výuka

 

         11 : 00 – 11 : 45   Plavecký výcvik 1., 2., 4. ročník

         Plavecký bazén při ZŠ V. Martínka Brušperk, doprovod  Dušan Ignačík, Romana Tylečková, Elizabeth

         Dostálová, odjezd  10 : 20 od ZŠ, odjezd od bazénu 11 : 50, po příjezdu oběd (1.r.) a další výuka

 

         16 : 00  -  Zahajovací schůze školy a zákonných zástupců žáků :

         sál školy, informace ředitele školy, vedoucí školní jídelny a vychovatelek školní družiny, zpráva o

         hospodaření Unie rodičů, volba členů UR (z každé třídy 1 zástupce)

 

         17 : 00  -  Třídní schůzky s rodiči ve třídách

        

 

7.9

stř

 

 

8.9.

čtv

 

 

9.9.