38. týden (3. školní týden 2015/2016)

11.09.2015 10:43

 

 

14.9.    7 : 00 – 8 : 30  Za starý papír novou knihu – sběr starého papíru

po        garáž školy, zajišťují pracovníci Obecního úřadu + školnice

                       

            Platbu za plavecký kurz (310,- Kč na žáka) a přihlášky do volnočasových aktivit

            vybírají třídní učitelky do 18. 9. 2015

                                                           

15.9     7 : 00 – 8 : 30  Za starý papír novou knihu – sběr starého papíru

út         garáž školy, zajišťují pracovníci Obecního úřadu + školnice

 

            8  : 15 – 9 : 00   Plavecký výcvik  1., 3., 5. ročník

            Plavecký bazén při ZŠ V. Martínka Brušperk, doprovod Dušan Ignačík, Romana Tylečková,

            odjezd 7 : 55 od ZŠ, odjezd od bazénu 9 : 15, po příjezdu další výuka

 

            11 : 00 – 11 : 45   Plavecký výcvik  2., 4. ročník

            Plavecký bazén při ZŠ V. Martínka Brušperk, doprovod Dušan Ignačík, Dagmar Kovalová,  

            odjezd 10 : 35 od ZŠ, odjezd od bazénu 12 : 00, po příjezdu další výuka

 

            16 : 00 – 18 : 00  Zasedání Školské rady

            sborovna, účast D. Kovalová, S. Multanová, R. Galia, J. Tyšer, P. Holík, Z. Šindel, D. Ignačík

            program : jednací řád a volba předsedy/předsedkyně Školské rady, projednání a schválení Školního řádu,

                            Klasifikačního řádu, Vnitřního řádu školní jídelny, Vnitřního řádu školní družiny

 

 

16.9     

stř

 

 

17.9.    8 : 30 – 10 : 00 Hodina Komenského – divadelní představení

čtv       Divadlo loutek Ostrava, účast žáci 4. - 5. ročníku, doprovod třídní učitelky,

            vstupné 55,- Kč, jízdné dle fakturace autodopravce po akci, odjezd od školy 7 : 50

 

 

18.9.