44. týden (10. školní týden 2016/2017)

25.10.2016 14:16

 

31.10. 

po       

 

1.11.    8 : 15 – 9 : 00   Plavecký výcvik 3., 5. ročník

út         Plavecký bazén při ZŠ V. Martínka Brušperk, doprovod Dušan Ignačík, Dáša Kovalová

            odjezd 7 : 45 od ZŠ, odjezd od bazénu 9 : 20, po příjezdu další výuka

 

            10 : 55 – 11 : 40   Plavecký výcvik 1., 2., 4. ročník

            Plavecký bazén při ZŠ V. Martínka Brušperk, doprovod Dušan Ignačík, Romana Tylečková, Elizabeth

            Dostálová, odjezd  10 : 30 od ZŠ, odjezd od bazénu 11 : 50, po příjezdu oběd (1.r.) a další výuka

 

2.11.   

stř

 

3.11.    8 : 30 – 12 : 15 Dokaž to…Dokaž si…(preventivní vzdělávací program)

čtv       Středisko volného času, Gurťjevova 8, Ostrava - Zábřeh, účast žáci 1. – 3. ročníku a třídní učitelky,

            odjezd od školy 8 : 00, po návratu 12 : 35 oběd, vstupné 100,- Kč,

            jízdné za dopravu budou třídní učitelky vybírat po fakturaci dopravce

 

4.11.    8 : 30 – 12 : 15 Dokaž to…Dokaž si…(preventivní vzdělávací program)

pá        Středisko volného času, Gurťjevova 8, Ostrava - Zábřeh, účast žáci 4. – 5. ročníku a třídní učitelky,

            odjezd od školy 8 : 00, po návratu 12 : 35 oběd, vstupné 100,- Kč,

            jízdné za dopravu budou třídní učitelky vybírat po fakturaci dopravce

 

            17 : 00  Rej duchů (Unie rodičů)

            sraz u školy, průvod masek do „Dola“, žáci školy dostanou zdarma svačinku od UR,

            rodiče budou mít možnost zakoupení občerstvení

            

5.11.    9 : 00  -  14 : 00  Jarmark řemesel

so        Restaurace Benátky, instalaci výrobků žáků školy + prodej zajišťují žáci jednotlivých ročníků s třídními

            učitelkami po domluvě s p. Alešem Michalcem, úklid ihned po akci