Nový školní projekt Comenius

17.03.2013 15:32

Nový školní projekt Comenius

(článek, březen 2013)

Naše základní škola se v posledních sedmi letech účastnila dvou mezinárodních projektů programu Comenius V evropském hrnci 2006 – 2008 Toxické substance 2008 – 2010. V roce 2011 byl slibně rozpracován projektKultury tančí Evropou, bohužel nemohl být zrealizován.V touze obohatit kulturní život naší školy, opět připravujeme účast v mezinárodním projektu s názvem Zábavným učením, k nadšení ve škole (Enthusiastic activities for enthusiasm at school).

         Během léta a podzimu 2012 probíhalo tzv. „hledání partnerů.“ (Národní agentura pro evropské vzdělávání, shromažďuje na svých webových stránkách kontakty.) Mým úkolem bylo kontaktovat tyto zahraniční zájemce a nabízet jim spolupráci. Na podzim 2012 jsem konečně dostala kladnou odpověď z Turecka. Pan Ahmet Firat, turecký koordinátor velmi pečlivě zpracoval všechny údaje, představy a připomínky sedmi evropských škol do podrobné žádosti o projekt. V únoru 2013 byla žádost všemi sedmi školami poslána národním agenturám. Nyní společně čekáme na schválení tohoto projektu. Realizace je plánována na období 9/2013 – 7/2015. Našimi zahraničními partnery budou školy z Turecka, Chorvatska, Rumunska, Anglie, Polska a Slovenska.

         Projekt je výsledkem přípravných prací zúčastněných zemí. Během těchto příprav, byly neochota a nuda dětí ve škole označeny jako překážky, které všichni chtějí překonat. Proto je hlavním cílem projektu obnovovat u žáků motivaci k učení, prostřednictvím zajímavých vzdělávacích aktivit. Vybrali jsme sedm součásti reálného života žáků týkající se jejich základní potřeb: potraviny (přežití), recyklace papíru (společenská odpovědnost = síla), hudba, drama, lidové tance ( kreativita), psaní dopisů, navazování nových přátelství (sounáležitost ), hry (svoboda). Tyto vybrané okruhy budou připraveny a prezentovány každou zúčastněnou školou během mezinárodních setkání.

       Vzhledem k tomu že, všichni účastníci budou vyzváni, aby si navzájem pomáhali při svých prezentacích, budou žáci z různých zemí pracovat společně, což povede k zlepšení jejich týmové práce, rozhodování, ústní komunikace v cizím jazyce a prezentačních dovedností. Doufáme, že náš projekt bude národní agenturou schválen a všechny tyto záměry budeme moci s našimi žáky a zahraničními partnery uskutečnit.

                                                                                                   Mgr. Pavla Lejsková, učitelka