Zaměstnanci školy

Jméno Funkce
  Pedagogičtí pracovníci :    
    Mgr. Dušan Ignačík ředitel školy
    Mgr. Dagmar Kovalová třídní učitelka I. třídy  (po dobu pracovní neschopnosti zastupuje Mgr. Marcela Vlčková
    Mgr. Yvona Voráčová   třídní učitelka II. třídy  
    Mgr. Jarmila Adámková   třídní učitelka III. třídy  
    Mgr. Romana Tylečková třídní učitelka IV. třídy  
    Mgr. Adéla Adamusová třídní učitelka V. třídy  
    Mgr. Pavla Lejsková učitelka
    Barbora Brumovská vychovatelka 1.oddělení ŠD
    Sylva Multanová vychovatelka 2.oddělení ŠD  
    Zuzana Bernatíková vychovatelka 3.oddělení ŠD  
  Provozní zaměstnanci :    
    Simona Venclíková ekonomka školy
    Lenka Máchová uklízečka
    Martina Helísková uklízečka
  Pracovnice školní jídelny :  
    Růžena Foltová vedoucí ŠJ  
    Eva Hillová kuchařka  
    Žofie Stanislavová kuchařka
    Irena Kellnerová kuchařka