Týdenní plán

 

- slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné

- změna vyhrazena :)... může se stát, že něco nestihneme probrat

 

Doporučuji pročíst: 

Matematika podle metody prof. Hejného
 
 
www.matematika.in
 
PS - pracovní sešit  uč. - učebnice   VS - PS Vyjmenovaná slova
 
 

15. - 19. ledna 2018

 
ČJ

Nastal nový rok

Číslovky

Tvoření vět a souvětí k obrázkům

Vyjmenovaná slova po L

 

Test 16.1. - rod a číslo podst. jmen

PS str. 26 - 27   
VS str. 13            

 

  AJ

Do you like ... ?

How much is it?

UČ str. 28-29
PS str. 34-35
Čtení Jsem nemocný

Ve středu čtou děti z vlastní knihy.  
Kontrola čtenářského deníku!                  

str. 56-57

 

M

Závorka má přednost

indické násobení trojmístného čísla

uč. str. 43 - 44

PS str. 31          

Prv

Začíná nový rok

Lidé a čas

PS str. 41 - 42

 
 
 

8. - 12. ledna 2018

 
ČJ

Nastal nový rok

Procvičování vyjmenovaných slov

Číslovky

Postup

Vypravování podle obr. osnovy

Test 10.1.

PS str. 25 - 26   
VS str. 10 -12            

 

  AJ

I like/I don't like

Do you like?

UČ str. 26-27
PS str. 31-33
Čtení Jak na Nový rok, tak po celý rok
Měsíce
Děti


Ve středu čtou děti z vlastní knihy.  
Kontrola čtenářského deníku!                  

str. 52-55

 

M

Hradby

Písemné sčítání trojmístných čísel

Test 7.1.

uč. str. 41 - 42

PS str. 30 - 31          

Prv

Začíná nový rok

Lidé a čas

PS str. 39 - 41

 
 
 

1. - 5. ledna 2018

 
ČJ

Nastal nový rok

Procvičování vyjmenovaných slov po B, Z

PS str. 25   
VS str. 10 -12            

 

  AJ

AT THE SHOP

Can I have ...? How many?

I like, I don´t like

UČ str. 25-26
PS str. 30-32
Čtení Jak na Nový rok, tak po celý rok


Ve středu čtou děti z vlastní knihy.  
Kontrola čtenářského deníku!
6 souvětí
                  

str. 52-53

 

M

Zaokrouhlování

uč. str. 40

PS str. 30          

Prv

Začíná nový rok

Lidé a čas

PS str. 38 - 39

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. - 16. června

 
ČJ

Cestování nás baví 

Procvičování učiva

Pololetní práce

 

        
str.75 - 76
str.85

   Psaní

Procvičování psaní slov a  vět,nácvik přepisu jednoduchého textu

Prázdninová


str.36 - 37
Čtení
V pondělí čtou děti z vlastní knihy. 
Kontrola čtenářského deníku!


Společné čtení v úterý -
 Z deníku kocoura Modroočka

léto
Červen
Jak Maková panenka potkala motýla Emanuela

Čítanka str. 147 - 151
                  

  

M

Číselné řady

Evidence tabulkou

Hra na kapitány

Slovní úloha o věku

Pololetní práce

3. díl           str.36 - 39 

              

Prv

Letní radovánky

PS str. 53 - 55