Týdenní plán

- slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné

- změna vyhrazena :)... může se stát, že něco nestihneme probrat
 
 
 
 

22. - 26. ledna  2018

 

ČJ

mluvnice

Slovesný způsob (podmiňovací, rozkazovací, oznamovací) Tvary slovesa BÝT v podmiňovacím zp.

PS s. 28, 29

 

čtení

Anekdota. Cesta do minulosti - 18. století.

Čtení s porozuměním (www.gramar.in)

  s. 55 - 59

AJ

. UČ s.
PS s. 

M

Rovnice. Práce s daty.

 

UČ s. 48 - 51

PS1 po s. 35

Př

Vesmír a Sluneční soustava

Pohyby Země.
Střídání dne a noci, čtyř ročních období.

PS s. 30

 s. 25 - 33

Vl

 

PS s. 

 s. 

ICT

   
PS...pracovní sešit, UČ...učebnice, TP...Tajemství pravopisu