2. třída, školní rok 2017/2018

třídní učitelka: Mgr. Elizabeth Dostálová (Čj, M, Prv, Aj, Pč, Hv)
kontakt: elizabeth.dostalova@gmail.com
vyučující: Mgr. Romana Tylečková (Tv, Vv)

AKTUALITY

 

Listopad

1. 11. Tygří svět (2. h.) - preventivní program pro žáky

3. 11. Rej duchů, 17.00

4. 11.  Jarmark lidových řemesel, 9.00 - 14.00

6. - 7. 11. Sběr papíru a použitého rostlinného oleje, 

7.00 - 8.00 (garáž školy)

10. 11. Krmelínská pěnice (pěvecká soutěž) - přesun na 15. 11.

21. 11. Třídní schůzky, 16.00

24. 11. Rozsvícení vánočního stromu, 17.00