3. třída, školní rok 2017/2018

Třídní učitelka: Mgr. Romana Tylečková

Vyučující AJ: Mgr. Elizabeth Dostálová 

Vyučující TV: Mgr Dušan Ignačík     

 

E-mail: romanatyl@seznam.cz

Počet žáků 16 (7 chlapců a 9 děvčat)  

 

 

AKTUALITY

Listopad

1. 11. Tygří svět - preventivní program pro žáky, 3.vyuč. hodina
 

3. 11. Rej duchů, 17.00

4. 11.  Jarmark lidových řemesel, 9.00 - 12.00

6. - 7. 11. Sběr papíru a použitého rostlinného oleje, 

7.00 - 8.00 (garáž školy)

15. 11. Krmelínská pěnice (pěvecká soutěž)

21. 11. Třídní schůzky, 16.00

24. 11. Rozsvícení vánočního stromu, 17.00

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Září

1. 9. 9.00 Zahájení nového školního roku (oběd od 11.20)

2. 9. Rozdávání učebnic a prac. sešitů, (oběd od 11.20)

5. 6. Přespolní běh (sportovní oblečení, konec vyučování v 11.40)

6. 6. Zahájení vyučování podle rozvrhu

1. lekce plavání (10.45 - 11.30)

16.00 TŘÍDNÍ SCHŮZKY (v sále školy, poté krátce ve třídě)

12.-13. 9. Sběr papíru a použitého rostlinného oleje, 7.00 - 8.30

23. 9. Divadelní představení Šíleně smutná princezna (10.30 - 12.00). Vstupné 55,-

28. 9. Státní svátek

29. 9. Sokolníci (10.00 - 11.00)