4. třída, školní rok 2017/2018

třídní učitelka: Mgr. Jarmila Adámková (Čj, AJ, Př, Vl, Pč, Hv, VV)

kontakt: jarmilaadamkova@seznam.cz

další vyučující: Mgr. Marcela Vlčková (M), vlckovamarcela@email.cz

                             Mgr. Dušan Ignačík (TV, ICT)

 

AKTUALITY

 

3. 11. Rej duchů, 17.00

4. 11.  Jarmark lidových řemesel, 9.00 - 12.00

6. - 7. 11. Sběr papíru a použitého rostlinného oleje, 

7.00 - 8.00 (garáž školy)

15. 11. Krmelínská pěnice (pěvecká soutěž)

21. 11. Třídní schůzky, 16.00

24. 11. Rozsvícení vánočního stromu, 17.00

 

Podzimní jarmark