Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025ROZHODNUTÍ                                                                 

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025.

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole T. G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace od školního roku 2024/2025 u dětí s těmito evidenčními čísly:

ZŠKr/193/2024                            ZŠKr/222/2024                   ZŠKr/230/2024          ZŠKr/238/2024

ZŠKr/214/2024                           ZŠKr/223/2024                    ZŠKr/231/2024         ZŠKr/239/2024

ZŠKr/216/2024                           ZŠKr/224/2024                    ZŠKr/233/2024         ZŠKr/240/2024

ZŠKr/217/2024                           ZŠKr/225/2024                    ZŠKr/234/2024

ZŠKr/219/2024                           ZŠKr/226/2024                    ZŠKr/235/2024

ZŠKr/220/2024                           ZŠKr/227/2024                    ZŠKr/236/2024

ZŠKr/221/2024                           ZŠKr/229/2024                   ZŠKr/237/2024

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy T. G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace, ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 

Mgr. Lucie Vozná                                                                   Zveřejněno v Krmelíně 23.4.2024

Ředitelka školy