Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídyDatum konání:
9.4.2024

 Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025


Týká se dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
a dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky, popř. dětí duševně i fyzicky vyspělých
narozených před tímto datem, požádá-li o to zákonný zástupce.
Termín: úterý 9. dubna 2024 od 14 do 16.30 hodin


Organizace:
1. Zápis proběhne za přítomností dětí a rodičů ve škole.


2. Na zápis s sebou zákonný zástupce přinese:

- OP zákonného zástupce
- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
- rodný list dítěte

3. V případě odkladu školní docházky bere s sebou zákonný zástupce k zápisu
- žádost o odklad školní docházky,
- doporučení školského poradenského zařízení,
- doporučení odborného lékaře (popř. klinického psychologa).

4. Škola žádosti přidělí registrační číslo. Toto registrační číslo bude zákonnému zástupci
sděleno během zápisu.


5. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zákonným zástupcům sděleno
- prostřednictvím www.zskrmelin.cz
- prostřednictvím vývěsky ZŠ (vchod do budovy školy) a vývěsky MŠ (vchod do budovy MŠ)


6. Kritéria pro přijímání žáků
-  přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v Krmelíně


7. Počet žáků, které je možné přijmout
-  škola má dostatečnou kapacitu pro zápis spádových popř. i dalších dětí


V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte vedení školy na email: reditel@zskrmelin.cz