Statistické zpracování přihlášek do zájmových útvarů a lyžařského kurzu

19.09.2017 15:14

 

Název

Den

Hodina

Počet žáků

Florbal

pondělí

13.00 – 14.30

19

Mix Dance

pondělí

13.15 – 14.15

12

Gymnastika

pondělí

14.30 – 15.30

5

Anglický jazyk

pondělí

14.30 – 15.15

4

Karate I.

pondělí

17.00 – 18.00

3

Šikovný kouzelník

úterý

13.15 – 14.15

3

Taneční kroužek

úterý

13.15 – 14.15

6

Sálová kopaná

úterý

13.15 – 14.45

14

Mladý vědec

středa

13.15 – 14.15

2

Karate II.

středa

17.30 – 18.15

4

Náboženství

středa

14.00 – 15.00

6

Keramika

čtvrtek

13.00 – 14.30

18

Programování

čtvrtek

13.15 – 14.15

14

Divad. - dramatický

čtvrtek

13.15 – 14.15

1

Atletika

pátek

14.30 – 15.30

13

 

 

 

Termín

Hodina

Počet

Lyžařský kurz

22. 1. - 26. 1. 2018

12.00 – 16.30

38


Platby za zájmové útvary lze rozložit na pololetní splátky (otevřeny budou tučně označené z.ú), 

návod jak provést úhradu Vám zašlou třídní učitelky emailem příští týden.

 
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel škioly