Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Za starý papír novou knihu

Za starý papír novou knihuCeloroční enviromentální soutěž pro žáky krmelínské školy ve sběru starého papíru Pomůžeme našim lesům vznikla z popudu Nadačního fondu Mettis ve školním roce 1999/2000. Po prvním ročníku akce (jednorázově se vybralo 5626 kg), soutěž pokračovala až do školního roku 2006/2007, sběr se vybíral 5 x za rok, v průměru se vybíralo 5 – 7 tun papíru ročně, nejlepší „sběrači“ i třídy byli odměňováni věcnými cenami.

Od následujícího školního roku 2007/2008 se sběr vybíral 7 x ročně (2007/2008 – 6877 kg,

2008/2009 – 4889 kg, 2009/2010 – 5164 kg, 2010/2011 – 9804 kg, 2011/2012 – 14040 kg), finanční výtěžek dostávala Unie rodičů, která z něj hradila faktury za autobusy na školní výlet.

Ve školním roce 2012/2013 byla na jednání Školské rady mezi zástupci zřizovatele, zákonných zástupců žáků a zaměstnanců školy projednána a schválena dohoda o tom, že z finančního výtěžku budou hrazeny žákům

2. – 5. ročníku pracovní sešity, tj. spotřební materiál, do kterého žák píše, kreslí apod. (podle § 27, odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon, poskytuje základní škola žákům bezplatně  učebnice a učební texty, tyto jsou žáci 2. – 5. ročníku povinni vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku). Za školní rok 2012/2013 základní škola vybrala 19 861 kg, finančním výtěžkem ve výši 29 735,- Kč doplněným o mimořádnou finanční prémii 5 000,- Kč za 1.místo v soutěži O ekologicky nejzdatnější školu školního roku  2012/2013 od firmy Sběrné dvory s.r.o. byly uhrazeny odměny nejlepším sběračům v ročníku (2 000,-Kč), doplatek za školní pomůcky a potřeby pro 1. ročník (4 400,- Kč), nové pracovní sešity pro 2. – 5. ročník (28 335,-Kč).

Hlavními rysy projektu Za starý papír novou knihu jsou:

  • a) rozvíjení a prohlubování enviromentálního cítění žáků školy
  • b) vstřícný krok základní školy vůči rodičům, kteří mohou provést úhradu pracovních sešitů v naturáliích.

Zákonný zástupce žáka má dle rozhodnutí Školské rady v projektu Za starý papír novou knihu 3 možnosti:

  1. v průběhu školního roku odevzdá minimálně 100 kg starého papíru (= asi 150 – 200 Kč), jeho dítě obdrží zdarma pracovní sešity (za školní rok 2013/2014 stály pracovní sešity přes 41 tisíc, jejich hodnota se pohybovala pro 2. – 5. ročníku v rozpětí 350 – 550 Kč)
  2. v průběhu školního roku odevzdá libovolné množství starého papíru, rozdíl doplatí u třídní učitelky
  3. v průběhu školního roku neodevzdá nic, platbu za pracovní sešity uhradí v plné výši u třídní učitelky

Ve školním roce 2018/2019 se vybírá sběr 2 x měsíčně ráno (7 : 00 – 8 : 00).

1 x odpoledne v říjnu a březnu (15 : 00 – 16 : 15).

Za starý papír nová kniha 2019/2020

  Celkem třída 224 256 196 101 111 308 96 0 0 238 1530  
1.r. Jméno žáka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem kg Ještě zbývá kg
1. Jakimová Vendulka 115 0 85 0 67 74 91 0 0 0 341 0
2. Jarecká Adélka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
3. Jurášková Aneta 29 32 0 0 24 0 0 0 0 0 85 65
4. Kalvodová Vendula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
5. Klosková Agáta 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 125
6. Kvapíková Eliška 55 137 0 0 0 0 0 0 0 0 192 0
7. Márton Maxmilián 0 14 38 0 0 40 0 0 0 168 260 0
8. Matušíková Viktorie 0 0 0 76 0 184 0 0 0 0 260 0
9. Peterová Jana 0 66 73 0 0 0 0 0 0 0 139 11
10. Pražák Vojtěch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 80
11. Štěpař Samuel 0 0 0 0 0 0 75
32. Mgr. Adámková Jarmila 25 7 0 0 20 10 5 0 0 0 67 83

Za starý papír nová kniha 2019/2020

  Celkem třída 313 746 571 277 256 315 85 0 0 229 2792  
2.r. Jméno žáka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem kg Ještě zbývá kg
1. Blařek Adrián 0 36 0 28 74 19 0 0 0 0 157 0
2. Čaverová Adéla 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0
3. Domanský Daniel 0 42 90 36 0 95 0 0 0 0 263 0
4. Edelsberger Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
5. Foltová Nela 0 0 100 0 47 0 0 0 0 0 147 3
6. Fuciman Vojtěch 66 18 0 70 17 44 23 0 0 15 253 0
7. Hartoš Jan 0 48 0 38 0 0 35 0 0 0 121 29
8. Hlavenková Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
9. Holas Filip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
10. Jakubička Patrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54 96
11. Jalůvka František 21 23 0 0 0 81 12 0 0 0 137 13
12. Ježová Sára 0 0 154 0 0 0 0 0 0 100 254 0
13. Kocmundová Ema 70 16 7 4 18 9 5 0 0 0 129 21
14. Kocmundová Elen 70 16 7 4 18 9 5 0 0 0 129 21
15. Koziel Oliver 0 30 0 59 0 52 0 0 0 0 141 9
16. Lys Richard 78 0 0 0 77 0 0 0 0 0 155 0
17. Pekala Jan 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0
18. Popelář David 0 190 0 31 0 0 0 0 0 60 281 0
19. Rellig Theo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
20. Škutová Andělka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
21. Šperlin Jakub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
22. Zhýbala Jakub 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0
32. Mgr. Vlčková Marcela 8 0 13 7 5 6 5 0 0 0 44 106

Za starý papír nová kniha 2019/2020

  Celkem třída 475 550 288 363 657 622 268 0 0 559 3782  
3.r. Jméno žáka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem kg Ještě zbývá kg
1. Brož Šimon 0 0 0 0 150 279 0 0 0 0 429 0
2. Dohnal Michal 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
3. Gavelčíková Natálie 0 51 0 0 69 0 0 0 0 0 120 30
4. Hartoš Adam 0 48 0 38 0 0 35 0 0 0 121 29
5. Havránková Laura 0 0 12 0 0 70 0 0 0 14 96 54
6. Helísek Jan 111 68 47 62 60 70 62 0 0 120 600 0
7. Horkyl Michal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
8. Kalvoda Matěj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
9. Kerbelová Adéla 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 230 0
10. Kocmánek Štěpán 64 0 93 0 0 44 0 0 0 60 261 0
11. Kubec Adrian 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75
12. Mácha Ondřej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
13. Maluchová Kristýna 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 56 94
14. Pudich Vincent 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 90
15. Stozsek Damián 0 0 0 0 0 50 0 0 0 40 90 60
16. Turřík Jan 53 65 88 116 91 34 145 0 0 163 755 0
17. Tyšer Tobiáš 82 127 48 114 45 67 18 0 0 162 663 0
18. Woznica Petr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
19. Klosková Eliška 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 125
32. Mgr. Voráčová Yvona 15 0 0 8 12 8 8 0 0 0 51 99

Za starý papír nová kniha 2019/2020

  Celkem třída 556 840 235 131 84 321 489 0 0 822 3478  
4.r. Jméno žáka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem kg Ještě zbývá kg
1. Adámek Jaroslav 0 0 0 0 0   0 0 0 232 232 0
2. Adámková Zuzanka 0 35 0 0 0 20 43 0 0 55 153 0
3. Blažek Alexandr 0 36 0 28 74 19 0 0 0 0 157 0
4. Bonito Daniel 27 0 0 0 0 36 0 0 0 18 81 69
5. Dufková Viktorie 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0
6. Jakubek Hugo 0 0 0 0 0 140 0 0 0 64 204 0
7. Juřicová Barbora 46 298 90 0 0 0 64 0 0 46 544 0
8. Klímková Veronika 68 100 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0
9. Lejsková Adéla 0 0 0 0 0 0 106 0 0 81 187 0
10. Lejsková Eliška 0 0 0 0 0 0 106 0 0 81 187 0
11. Máchová Nikol 0 0 138 0 0 0 0 0 0 72 210 0
12. Pekala Vojtěch 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0
13. Peterek Oskar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
14. Rokyta Tomáš 118 69 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0
15. Steiner Václav 0 20 0 37 0 0 100 0 0 0 157 0
16. Svoboda Petr 0 0 0 58 0 0 0 0 0 40 98 52
17. Tatay Tobiáš 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 50
18. Zezulková Veronika 0 85 0 0 0 0 63 0 0 128 276 0
19. Pavlátková Viktoria 123 30 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0
20. Alla Yonasch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
32. Mgr Dostálová E. 18 0 7 8 10 6 7 0 0 5 61 89

Za starý papír nová kniha 2019/2020

  Celkem třída 494 504 350 307 204 154 115 0 0 143 2271  
5.r. Jméno žáka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem kg Ještě zbývá kg
1. Adámková Nella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
2. Dluhošová Kateřina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
3. Doležalová Lucie 0 99 0 75 0 0 0 0 0 90 264 0
4. Gemčíková Anežka 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0
5. Gross Danile 30 60 10 0 0 0 0 0 0 0 100 50
6. Jakimov Vojtěch 115 0 85 0 67 74 91 0 0 0 432 0
7. Ježová Nela 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 60
8. Kalvoda Tobiáš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
9. Kovalčík Petr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
10. Kovářová Markéta 0 0 52 0 32 0 0 0 0 0 84 66
11. Lazařová Laura 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0
12. Otáhalová Denisa 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 59 91
13. Šperlín František 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
14. Vaňková Sofie 252 46 44 0 71 50 0 0 0 0 463 0
18. Školní družina 28 12 31 38 16 22 4 0 0 10 161 0
19. Venclíková Simona 31 0 0 9 6 0 0 0 0 30 76 74
20. Mgr. Ignačík Dušan 0 42 14 7 0 0 13 0 0 0 76 74
32. Mgr. Tylečková R. 38 20 24 22 12 8 7 0 0 13 144 6