Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 1. třída > Týdenní plán > 2. - 5. dubna

2. - 5. dubnaM Počítáme do 20. Hledáme součet tří čísel.
Rozšiřujeme číselný obor do 20. Zkoumáme, kolik různých staveb postavíme z daného počtu a barev krychlí.
PS2 s. 34 - 36
 - pracovní list (do pátku)
ČJ 

Ď, ť, ň
Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova, věty.

Učíme se podobu malých tvarů probraných písmen. Čteme s porozuměním.

 

Školák Pepa 2 s. 38 - 41  
DÚ trénujte čtení slov s. 41/2

 trénuj čtení textů (průběžně značíme červeným puntíkem - s.38/1, 40/1 - vyber si 1 kotě :))

Prv

Kočka. Mláďata na jaře.
Třídíme "domácí" živočichy na hospodářské a mazlíčky. Učíme se pojmenovávat celé zvířecí rodiny.

Školák Pepa 2 s. 38 - 41
Psaní Píšeme psací z, ž, U
Uvolňujeme ruku. Dbáme na správný úchop i správné sezení při psaní.

První psaní2 s. 4 - 8

 První psaní1 - do pátku odevzdej dopsanou písanku.  Procvičuj psaní probraných písmen.

AJ

 Food

 

 Některým dětem přestaly psát fixy na bílou tabulku. Prosím o dokoupení.

 V pátek 12. 4. půjdeme s dětmi na lezecký kurz do Ostravy.

  • Cena: 180,- (150,- kurz, 30,- doprava)
  • S sebou: pouzdro (1. hodinu jsme ve škole), svačina, pití, sportovní oblečení
  • Příjezd až v 12.46 k Hasič. zbrojnici, poté oběd

Úkoly na každý den (stačí 15 minut):

  • Procvičujeme probraná písmena, slabiky, čteme slova, věty.
  • Procvičujeme počítání.(+- do 10 řešíme nejdříve zpaměti, kontrolujeme pomoci prsů, osy).
  • Procvičujeme psaní probraných písmen a krátkých slov.