Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 5. třída > Týdenní plán > Týdenní plán 2. 4. - 5. 4. 2024

Týdenní plán 2. 4. - 5. 4. 2024ČJ

ČT

7. kapitola – V zdravém těle zdravý duch
  1. Učivo: Určovat přídavná jména, T,M,P
  2. Opakování - Slovesné tvary - slovesný způsob
  3. Procvičování: určovat koncovky přídavných jmen
  4. literární žánry

UČ str. 38 -39

Dú -  str. 39/14 b) k 2. 4. 2024

úkol na umíme to - čtení s porozuměním

 na wardwall

pohádka, bajka, pověst

literární pojmy - základní

M

Pracujeme s daty

Hledáme útvary

Počítáme s desetinnými čísly

UČ str. 56 - 61, 64
PS str. 13, 14; 16, 17; 20 - 21 

 Dú - PS. str. 17 cv. 5           

AJ

4 unit - Time

What time is it?

What´s the time please?

 

 

UČ str. 41 - 42
PS str. 33 - 34

Dú - wardwall

time

time - 5th

Člověk a jeho zdraví

Vývoj člověka - zpracováváme jednotlivá období ve skupinách

Vnější stavba lidského těla

UČ – str. 51 - 53, 66
PS – str. 36 - 39

 

Vl

V. kapitoly z novodobých dějin

  1. Měření dějinného času

PS str. 36 - 39

Dú - odevzdám atlas a zeměpisnou knihu,

přinesu si dějepisnou knihu a kartu

 

ICT Scratch - vytvoření jednoduchého programu míč  Najděte si na netu informace o tomto programu

TV  Pravidla základů atletiky

 

2. 4. - budou mít děti 2 TV

4. 4. - ve čtvrtek zápas ve vybíjené ve Fryčovicích, jedeme celá třída. Nebudeme se ten den učit. Návrat do 13:00.