Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 5. třída > Týdenní plán > Týdenní plán 27. 11. - 1. 12. 2023

Týdenní plán 27. 11. - 1. 12. 2023ČJ
Čt
3. kapitola – Podzimní příběhy
  1. Procvičování: podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor; slovesa – infinitiv, osoba, číslo, čas; ostatní slovní druhy.
  2. Učivo kapitoly: Podmět a přísudek, základní skladebná dvojice, ostatní skladebné dvojice, věta holá, věta rozvitá, nevyjádřený podmět; věty jednoduché a souvětí, větný vzoerc.
  3. Věty do čtenářských deníků. Kontrola zápisu je vždy ve čtvrtky během čtenářských dílen v čítárně
UČ str. 17 – 18
 – str. 18 cv.16c)
doplňování i, ý + nad každé doplněné slovo s tvrdým y, ý nadepsat vzor
čítanka: 36 – 38
M Násobíme:
Písemné násobení dvojciferným číslem, indické násobení, násobilkové čtverce, šipkové grafy, slovní úlohy.
Geometrie –  Zkoumáme útvary, obvod a obsah útvarů.
Středa: test 3 příklady na násobení dvojciferným číslem písemně a indicky 
UČ str. 25 – 27
PS str. 21 – 22
DÚ –  dopočítat PS str. 18, str. 19/cv. 8, 9, 10
AJ 2. Friends and family
Family+ přivlastňovací zájmena
sloveso být v přítomném čase, otázky
I am, you are, he is, she is, it is,
we are, they are + zkrácené tvary a negativ
v pátek testík na slovíčka – z odstavce family
UČ str. 19 – 21
PS str. 14 – 16
DÚ – přinést fotografii rodiny nebo obrázek a představit ústně podle cvičení 2 na straně 18.
napsat do slovníčku slovíčka PS str. 81 odstavec Family, Possessive adjectives
Život v lesích
Život v travnatých oblastech
Pouště a polopouště
Uč – str. 39 a 37
PS – str. 17 – 20
DÚ – pokračujeme v tvorbě
přírodovědných knih částečně v PČ a částečně doma
Vl Orientace na mapě Evropy – opakování
Opakování: poloostrovy a ostrovy, povrch Evropy, vodstvo Evropy, hranice Evropy.
V úterý test – jako test děti vyplní stranu 15 
Ve čtvrtek test – jako test vyplní stranu 16
Povrch Evropy
Evropa – vodstvo: moře..
Evropa – vodstvo: řeky…
Evropa – ostrovy a poloostrovy
UČ – (putování po Evropě) str. 13 – 15
PS str.  15 – 17
DÚ – připravit se na test podle str. 15 a 16 – nevyplňovat
využijte k přípravě odkazy na wordwall
ICT Seznámení se s programem Scratch Najděte si na netu informace o tomto programu

Poslední plavání je v pátek 1. 12.,  během týdne napíšu dětem nový rozvrh.

Do pátku 1. 12. budu také vybírat 450,- Kč za plavecký kurz.

Jestliže dítě plavalo jen 4 krát a nebo méně krát, bude platit jen polovinu částky.

Přeji hezký týden