Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 5. třída > Týdenní plán > Týdenní plán 8. 4. - 12. 4. 2024

Týdenní plán 8. 4. - 12. 4. 2024ČJ

ČT

8. kapitola – Jak se dorozumíváme
  1. Učivo: Určovat číslovky v textu
  2. Opakování - Slovesné tvary - slovesný způsob
  3. Procvičování: určovat koncovky přídavných jmen
  4. Do čtenářských deníků zapsat 3 věty o přečteném.

UČ str. 39 - 41

Dú - sloh - str. 38/7 - do pátku

K jednomu z obrázků vymyslet a napsat do sešitu vypravování.

Použít přímou řeč, osoby pojmenovat. Minimum je 10 vět.

nadpis - název příběhu, úvod, zápletka (co se stalo), závěr (jak to dopadlo).

úkol na umíme to - čtení s porozuměním;  na wardwall

pohádka, bajka, pověst ,

literární pojmy - základní

M

Pracujeme s daty

Hledáme útvary

Počítáme s desetinnými čísly

testík v pátek - přednosti, podle PS s. 17

UČ str. 56 - 61, 64
PS str. 13, 14; 16, 17; 20 - 21 

 Dú - PS s. 13 cv. 5,6

přinést si na úterý krejčovský metr nebo svinovací metr          

AJ

4 unit - Time

What time is it?

What´s the time please?

My day

 

 

UČ str. 42 - 43
PS str. 33 - 34

Dú - PS s. 33 cv. 3, 4

      - přepsat a naučit se slovíčka s. 83 A

(activity - What´s the time?)    

wardwall

time

time - 5th

 

Jak funguje naše tělo?

soustavy lidského těla

UČ – str. 54 - 65
PS – str. 40 - 42

 Dú - s. 39 cv. 4 a) postup první pomoci při krvácení z nosu

Vl

V. kapitoly z novodobých dějin

2. opakování nejstarších dějin

PS str. 40 - 41


 

ICT Scratch - vytvoření jednoduchého programu míč  Najděte si na netu informace o tomto programu