Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Informace

Informace

Hrajeme si, poznáváme, tvoříme

 

Kontakty

Adresa: Školní 170, 739 24, Krmelín
Telefon: +420 602 455 187
E-mail: sdkrmelin@seznam.cz

Oddělení

1. oddělení

Děti: 1. a 2. třída
Vychovatelka: Sylva Ondruchová, DiS.

2. oddělení

Děti: 3. – 5. třída
Vychovatelka:  Sylva Multanová

Provozní doba školní družiny

Po-Pá: 6:30 – 7:45, 11:40 – 16:15

Režim dne

6:30  –  7:45 Relaxační činnost
11:40 – 13:00 Stolování, oddychová činnost
13:00 – 14:30 Organizovaná činnost přírodovědná, společenskovědní, tělovýchovná, estetická, rukodělná
14:30 – 16:15 Zájmové útvary, individuální hry

 

Platba za školní družinu

  1. Přihláška do ŠD je závazná a zaplacené školné se nevrací.
  2. Základní částka je stejná pro všechny žáky řádně přihlášené do ŠD bez ohledu na délku pobytu.
  3. Platba školného se provádí 1x ročně a to do 30.9. ve výši 1000kč.
  4. Číslo účtu 181658812/0300
  5. Variabilní symbol: rodné číslo dítěte před lomítkem.
  6. Konstantní symbol: 0308
  7. Zpráva pro příjemce: Jméno a příjemní dítěte – ŠD (např. Josef Novák – ŠD)
  8. Pokud zákonný zástupce neuhradí poplatek za školské služby nemůže dítě nadále navštěvovat ŠD.