Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Organizace školního roku

Organizace školního roku

Září 2023

4.9. Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024
5.9. Třídní schůzky  16.00 – 18.00
5.9. Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1. – 5. ročníku (1.,4.,5. ročník 10 x 1 lekce, 2. a 3. ročník 10 x 2 lekce, ukončení 8. 11. a 24. 11. 2023)
7.9. Přespolní běh
  Drakiáda (SRK)
28.9. Státní svátek (čt)

Říjen 2023

  Knihovnická lekce 3. r.
  Páťáci čtou předškolákům
26. – 27.10. Podzimní prázdniny
28.10. Státní svátek (so)
  Páťáci čtou předškolákům

Listopad 2023

2. 11. Krmelínská pěnice – školní pěvecká soutěž
17.11. Státní svátek (čt)
21.11. Pedagogická rada + konzultace s rodiči  16.00 – 18.00
1.12. Tady jsme doma – Rozsvícení vánočního stromu

Prosinec 2023

  Mikulášská nadílka (SRK)
  Páťáci čtou předškolákům
22.12. Vánoční koledování (projekt Tady jsme doma)
23.12. – 2.1.2024 Vánoční prázdniny

Leden 2024

3.1. Zahájení vyučování
16.1. Pedagogická rada + konzultace s rodiči  16.00 – 18.00
15. – 19.1. Lyžařský výcvik SUN OUTDOOR Bílá pro žáky 1. – 5.ročníku  12.00 – 16.30
  Maškarní ples – pořádá Spolek rodičů Krmelín a 1. Skautský oddíl
31.1. Ukončení 1. pololetí – vysvědčení

Únor 2024

1.2. Zahájení 2.pololetí
2.2. Pololetní prázdniny
12. – 18.2. Jarní prázdniny
  Recitační soutěž
23.2. Tady jsme doma – Masopust

Březen 2024

  Páťáci čtou předškolákům
  Vernisáž
22.3. Den otevřených dveří (8:00-10:00)
27.3. Tady jsme doma: jarní pošta, vynášení Mařeny, Velikonoce na stromě
28.3. – 1.4. Velikonoční prázdniny

Duben 2024

28.3. – 1.4. Velikonoční prázdniny
9.4. Zápis do 1. ročníku
16.4. Pedagogická rada
22.4. Den Země
  SCIO testování výsledků žáků 5. ročníku

Květen 2024

1.5. Státní svátek (st)
8.5. Státní svátek (st)
21.5. Konzultace s rodiči (16.00 – 18.00)
31.5. Den dětí

Červen

  Atletický trojboj – povodí Ondřejnice
11.6. Pedagogická rada
  Pasování na čtenáře
  Noc ve škole 5. ročník
10.-14.6. Škola v přírodě
27.6. Rozloučení s páťáky
28.6. Ukončení školního roku

Výuka, školní družina

Výuka povinných předmětů bude probíhat v 1. – 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Naše tvořivá škola (8. verze), za jehož plnění a návaznost učiva v jednotlivých ročnících zodpovídají pedagogové školy.

Žáci školy se zúčastní se svými třídními učitelkami divadelních představení v Divadle loutek Ostrava, vzdělávacích exkurzí do Planetária v Ostravě – Porubě, Lesní školy Hukvaldy, programu prevence rizikového chování pro 1. stupeň ZŠ, školních projektů Tady jsme doma, Rozvoj čtenářství. Vybraní žáci budou školu reprezentovat na sportovních soutěžích a turnajích (přespolní běh, florbal, vybíjená, kopaná, miniházená, atletický trojboj).

Aktualizované informace o dění ve škole jsou k dispozici na webu školy www.zskrmelin.cz, zákonní zástupci žáků budou o dalších akcích a případných změnách informováni emailem svými třídními učitelkami nebo vychovatelkami školní družiny.