Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Mise, vize, metody

Mise, vize, metody

Mise školy

Základní škola T. G. Masaryka v Krmelíně je malá venkovská škola rodinného typu, která na základech lidových tradic a morálních hodnot poskytuje žákům kvalitní vzdělávání. Výchova a vzdělávání probíhá v bezpečném a tvořivém prostředí školy, k rozvoji osobnosti žáků a jejich kompetencí slouží inovativní metody, moderní pomůcky a digitální technologie.

Vize školy

Naším cílem je být učící se školou, která je pro své systematické směřování ke kvalitnímu vzdělávání přitažlivá pro žáky, zákonné zástupce i zaměstnance.

Inovativní metody

RWCT

RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení; z anglického Reading and Writing for Critical Thinking) je komplexní vzdělávací program, který využíváme ve výuce naukových předmětů od školního roku 2012/2013. Program je tvořený praktickými technikami a metodami, jež mají za cíl rozvíjet tvořivé, intuitivní a nezávislé myšlení žáků, které pomáhá s porozuměním konkrétnímu učivu především pomocí aktivního čtení a psaní a zpracovávání nabytých informací pomocí různých metod.

Samotná výuka je založena třífázovém modelu E – U – R:

E = evokace: co už vím nebo co si myslím, že o tom vím; používanými metodami je brainstorming, volné psaní, sněhová koule, pětilístek, kostka, klíčová slova, I.N.S.E.R.T..

U = uvědomění: význam nových informací získaných četbou, experimentem, zhlédnutím filmu/divadelního představení, poslechem přednášky, návštěvou ZOO/muzea/ galerie; používanými metodami je I.N.S.E.R.T., podvojný deník, V.CH.D., Alfa Box, čtení s otázkami, pracovní listy, řízené čtení, rybí kost.

R = reflexe: sjednocení/utřídění nových poznatků, přetváření původních schémat, upevnění nových poznatků; používanými metodami je myšlenková mapa, pětilístek, diamant, kostka, volné psaní, brainstorming, I.N.S.E.R.T., Vennův diagram, Lapbook.

Třífázový model prostupuje celým programem RWCT a výuka se tak stává efektivní díky dostatečnému množství intelektuálních i emocionálních stimulů, jež přirozeně vzbuzují zájem žáků o učení.

Výuka matematiky podle profesora Hejného

Výuka matematiky podle profesora Hejného je komplexní vzdělávací program, který využíváme pro výuku matematiky od školního roku 2014/2015. Rozvíjení matematické gramotnosti a logiky žáků pomocí Hejného metody je založeno na respektování 12 klíčových principů, které metoda skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí:

 • budování schémat – dítě ví i to, co jsme ho neučili
 • práce v prostředcích – dítě se učí opakovanou návštěvou
 • prolínání témat – matematické zákonitosti nejsou izolovány
 • rozvoj osobnosti – podpora samostatného uvažování dítěte
 • skutečná motivace – dítě neví, ale chce vědět
 • reálné zkušenosti – stavění na vlastních zážitcích dítěte
 • radost z matematiky – pocit z úspěchu výrazně pomáhá při další výuce
 • vlastní poznatek – má větší váhu než převzatý
 • role učitele – průvodce a moderátor diskusí
 • práce s chybou – předcházení zbytečnému strachu u dítěte
 • přiměřené výzvy – pro každé dítě zvlášť podle jeho úrovně
 • podpora spolupráce žáků – poznatky se rodí díky diskusi