Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Provozní řád

Provozní řád

Směrnice pro výdej hotové stravy

7:30 Odvoz přesnídávky do MŠ
10:00 - 10:30 Výdej obědů do přepravek pro cizí strávníky
10:30 - 10:45 Výdej obědů do přepravek pro MŠ
10:45 Odvoz obědů do MŠ
11:00 Odvoz obědů cizím strávníkům
11:00 - 11:30  Výdej obědů cizím strávníkům
11:40 - 12:10 a 12:35 - 13:00 Výdej obědů dětem a zaměstnancům ZŠ
13:30 Odvoz svačin

Vstup dětem do školní jídelny je dovolen  v doprovodu pedagogů.

 • V době nemoci mohou rodiče odnášet jídlo v jídlonosiči pouze první den nemoci!
 • Po dobu výdeje je zajištěn pedagogický dozor.
 • Jídlo si děti vyzvedají na tácku u výdejního okna. Polévku, hlavní jídlo, nápoj, ovoce, saláty, kompoty a mléčné výrobky si odnášejí najednou ke stolu. Řídí se pokyny dozorujících pedagogů. Strávníci mají možnost přídavků.
 • Použité nádobí a příbory odnášejí  strávníci na tácku na určené místo – okno pro použité nádobí.
 • Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 • Problémy nebo své připomínky k pokrmům hlásí vedoucí jídelny nebo kuchařkám.
 • Technické závady hlásí strávník vedoucí ŠJ.
 • Během výdejní doby zajišťuje mimořádný úklid (rozlité jídlo, rozbité nádobí) pracovnice ŠJ a dozor.
 • Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá dozor.
 • Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník vedoucí ŠJ.
 • Připomínky ke stravě mohou rodiče nahlásit osobně nebo telefonicky na číslo +420 601 336 573.
 • Jídelní lístek je vyvěšen ve školní jídelně, v mateřské škole  a na web. stránkách školy www.zskrmelin.cz. Strávníci, kterým se strava rozváží, dostanou jídelníček vždy v pátek na následující týden.
 • Rodiče se mohou seznámit s provozním řádem jídelny na nástěnce ve školní jídelně nebo na www.zskrmelin.cz.
 • Děti se odhlašují do 14:00 hod předchozí pracovní den!
 • Při ukončení stravování (ukončení školní docházky, přechod na jinou školu apod.) je nutné nahlásit tuto skutečnost vedoucí ŠJ, která podá další informace o finančním vyrovnání se školní jídelnou, vrácení přeplatků, doplacení nedoplatků apod.
 • Způsob platby stravného je hotovost a bezhotovostní platba na účet.
 • Termín platby u hotovosti je první týden v měsíci.

Žádám rodiče, aby omlouvali nemocné děti. Bude-li strávník nemocen několik dní a nebude omluven, pak od druhého dne nemoci, kdy nebude přítomen v MŠ a v ZŠ, se už nejedná  o školní stravování a strávníkovi bude zaúčtována cena 115,-Kč. §122odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

1. den nepřítomnosti, nemoci v ZŠ nebo v MŠ

 • oběd může vyzvednout do jídlonosiče zákonný zástupce v době od 11:00 do 11:30 u vydávajícího okénka v ŠJ
 • ráno přinést k vydávajícímu okénku do ŠJ podepsaný jídlonosič a vyzvednout si oběd od 11:00 do 14:30 v ŠJ

Od 2. dne nepřítomnosti, nemoci se už nejedná o školní stravování.

Neomluvené obědy budou účtovány podle vnitřního řádu jídelny a podle této směrnice.

Žáci základní školy

Oběd 6-10 let Cena nedotovaného oběda 115,-Kč (potraviny 37,-Kč + 78,-Kč ostatní náklady)
Oběd 11-14 let Cena nedotovaného oběda 115,-Kč (potraviny 39,-Kč + 76,-Kč ostatní náklady)

Žáci mateřské školy

Polodenní 3-6 let Cena nedotované stravy 115,-Kč (potraviny 40,-Kč + 75,-Kč ostatní náklady)
Polodenní 7-10 let Cena nedotované stravy 115,-Kč (potraviny 42,-Kč + 73,-Kč ostatní náklady)
Celodenní 3-6 let Cena nedotované stravy 115,-Kč (potraviny 50,-Kč + 65,-Kč ostatní náklady)
Celodenní 7-10 let Cena nedotované stravy 115,-Kč (potraviny 52,-Kč + 63,-Kč ostatní náklady)

Platby za nedotovanou stravu se budou vybírat do pokladny ŠJ jednou měsíčně.

U bezhotovostních plateb je nedotovaná strava prováděna do pokladny ŠJ jednou měsíčně.