Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Provoz ŠJ

Provoz ŠJ

Provoz školní jídelny ve školním roce 2023/2024

Vyhláška č. 272/2021 Sb. o školním stravování, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Provoz školní jídelny: od 6:00 do 14:30 hod

Pracovnice školní jídelny

Vedoucí školní jídelny: Lenka Košťálová (tel.601 336 573)

Kuchařky: Irena Kellnerová, Michaela Nováková

Ceny stravného od 1.1.2023

Mateřská škola

Děti 3 – 6 let Přesnídávka a oběd 40,- Kč
Děti 7 -10 let Přesnídávka a oběd 42,- Kč (žáci, které dovrší 7 let v ŠR 2023/2024 do konce srpna)
Děti 3 – 6 let Přesnídávka, oběd, svačina 50,- Kč
Děti 7 – 10 let Přesnídávka, oběd, svačina 52,- Kč (žáci, které dovrší 7 let v ŠR 2023/2024 do konce srpna)

Základní škola

Žáci 7 – 10 let Oběd 37,- Kč
Žáci 11- 14 let Oběd  39,- Kč (žáci, kteří dovrší 11 let v ŠR 2023/2024 do konce srpna)
Cizí strávníci   115,- Kč

Přihlašování a odhlašování stravy

Tel. číslo: +420 601 336 573 nebo e-mail: sjkrmelin@email.cz do 14 hod. předchozí pracovní den.

V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků v době jejich pobytu ve škole.

Školní jídelna neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky. Odhlášeny jsou pouze všechny prázdniny, ředitelská volna a státní svátky.

V době nemoci bude postup následující:

  • 1. den onemocnění v ZŠ – oběd může vyzvednout do jídlonosiče rodinný příslušník v době od 11.00 do 11.30hod. u vydávacího okénka nebo ráno dát podepsaný jídlonosič do ŠJ a vyzvednout si oběd od 11.00 do 14.30 v ŠJ.
  • 2. den nemoci mají rodiče povinnost své dítě omluvit. Od druhého dne jeho nemocí, se už nejedná o školní stravování. Neomluvené obědy budou účtovány podle vnitřního řádu školní jídelny.

Nedotovaná strava – tzn. neomluvené přesnídávky, obědy a svačiny

Žáci základní školy

Oběd 6 – 10 let Cena nedotovaného oběda 115,- Kč (potraviny 37,- Kč + 78,- Kč ostatní náklady)
Oběd 11 – 14 let Cena nedotovaného oběda 115,- Kč (potraviny 39,- Kč + 76,- Kč ostatní náklady)

Žáci mateřské školy

Oběd 3 – 6 let   (polodenní)  Cena nedotované stravy 115,- Kč (potraviny 40,- Kč + 75,- Kč ostatní náklady)
Oběd 7 – 10 let (polodenní)  Cena nedotované stravy 115,- Kč (potraviny 42,- Kč + 73,- Kč ostatní náklady)
Oběd 3 - 6 let   (celodenní) Cena nedotované stravy 115,- Kč (potraviny 50,- Kč + 65,- Kč ostatní náklady)
Oběd 7 – 10 let (celodenní) Cena nedotované stravy 115,- Kč (potraviny 52,- Kč + 63,- Kč ostatní náklady)

Platba z účtu se provádí povolením inkasa měsíčně pro náš účet. Nezadává se příkaz k úhradě!

Termín vyúčtování stravného bude vždy k 20. v měsíci. Jestliže neproběhne platba stravného k danému termínu, můžete stravné zaplatit hotově. V dalším měsíci bude dítě na přechodnou dobu vyloučeno ze školního stravování!

Číslo našeho účtu: 0101340581/0800 – nepište variabilní ani specifický symbol.

Platbu na účet je možno povolit najednou i na více strávníků (sourozenci v MŠ i ZŠ), povolení inkasa – četnost vícekrát (např. 2 děti - četnost 2x)

Při povolení inkasa zadávejte dostatečně velký finanční limit, aby mohla platba proběhnout. (Při větším počtu strávníků limit sečtěte).

Limit pro děti v MŠ polodenní = 1000,- Kč, pro děti celodenní =1200,- Kč!

Limit pro děti v ZŠ = 900,- Kč!

Povolení inkasa musí být zadáno pro každý měsíc!

Platba v hotovosti se provádí vždy první týden v měsíci!