Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 5. třída > Týdenní plán > Týdenní plán 20. 11. - 24. 11. 2023

Týdenní plán 20. 11. - 24. 11. 2023ČJ
Čt
3. kapitola – Podzimní příběhy
  1. Procvičování: podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor; slovesa – infinitiv, osoba, číslo, čas;
  2. Opakování: poznat přídavné jméno, zájmeno, číslovku, příslovce, předložku, spojku
  3. Učivo kapitoly: Podmět a přísudek, základní skladebná dvojice, věta holá, věta rozvitá, nevyjádřený podmět; věty jednoduché a souvětí  
  4. 3 věty do čtenářských deníků. Kontrola zápisu je vždy ve čtvrtky během čtenářských dílen v čítárně
UČ str. 16 – 17
 – str. 18 cv. 16b)
doplňování i, ý + nad každé doplněné slovo s tvrdým y, ý nadepsat příslušné slovo vyjmenované
čítanka: 33 – 35
čtvrtletní test bude v pondělí 20. 11.
M Násobíme:
Písemné násobení dvojciferným číslem, indické násobení, násobilkové čtverce, šipkové grafy
Příprava na čtvrtletní test středa 15. 11.
Geometrie – síť krychle. Obvod a obsah útvarů.
UČ str. 24 – 27
PS str. 18- 20
DÚ –  slovní úlohy PS str. 20/cv13
AJ 2. Friends and family
Family+ přivlastňovací zájmena
Sloveso být v přítomném čase
I am, you are, he is, she is, it is,
We are, they are + zkrácené tvary a negativ
UČ str. 18 – 20
PS str. 13 – 15
DÚ – napsat do sešitu 7 vět podle předlohy PS str.13 /cv.7
Život v lesích
Život v travnatých oblastech
Uč – str. 39 a 37
PS – str. 16 – 19
Vl Vodstvo Evropy
Opakování: poloostrovy a ostrovy, povrch Evropy,
Povrch Evropy
Evropa – vodstvo: moře..
Evropa – vodstvo: řeky..
UČ – (putování po Evropě) str. 13 – 15
PS str.  13 – 16
ICT Seznámení se s programem Scratch Najděte si na netu informace o tomto programu

V úterý 21. 11. – třídní schůzky

Přeji hezký týden