Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > Zápisy zasedání > Zápis ze 40. zasedání Školské rady ZŠ T. G. Masaryka v Krmelíně, konaného dne 2. 3. 2023

Zápis ze 40. zasedání Školské rady ZŠ T. G. Masaryka v Krmelíně, konaného dne 2. 3. 2023Datum konání:
2.3.2023

Přítomni: Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Petr Mácha, Mgr. Elizabeth Dostálová, Sylva Multanová, Ing. Veronika Rokytová, Ing. Renáta Václavková

1. Volba zástupců rodičů do školské rady

Novým členem školské rady byla zvolena Ing. Veronika Rokytová

2 Školní jídelna

Kvalita jídla v jídelně má, i přes zlepšení, stále rezervy.

Školská rada navrhuje stále aktivně pracovat na zlepšení kvality jídla.

3. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Školská rada navrhuje prezentaci využití hřiště v Krmelínském Zpravodaji – Stále trvá

Školská rada navrhuje prezentaci studijních výsledků žáků v Krmelínském zpravodaji – Splněno

4. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

Školská rada doporučuje navrhnou a realizovat zastínění části školního hřiště.

Školská rada doporučuje navrhnou a realizovat úložný prostor na kola a koloběžky žáků.

5. Doporučení ŠR řediteli školy:

Školská rada navrhuje prezentaci využití hřiště v Krmelínském Zpravodaji

Školská rada doporučuje posoudit metodu výuky angličtiny v prvním a druhém ročníku.

6. Docházkový systém

Školská rada na příštím zasedání prověří používání docházkového systému. Na příští zasedání bude pozvána i ekonomka školy.

7. Podněty spolku rodičů Krmelín

Bez podnětů

8. Vyjádření zřizovatele školy k doporučení ŠR z minulého zasedání

ŠR doporučuje zřizovateli vytvoření Směrnice zřizovatele pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací obce Krmelín a předložení ŠR na zasedání v únoru 2022.

Zatím nesplněno.

Členové školské rady dostali materiál k prostudování. Na příští školské radě bude dále řešeno.