Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > Zápisy zasedání > Zápis z 39. zasedání Školské rady ZŠ T. G. Masaryka v Krmelíně, konaného dne 11. 10. 2022

Zápis z 39. zasedání Školské rady ZŠ T. G. Masaryka v Krmelíně, konaného dne 11. 10. 2022Datum konání:
11.10.2022

Přítomni:  Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Petr Mácha, Ing. Renáta Václavková, Mgr. Elizabeth Dostálová, Sylva Multanová, Mgr. Dušan Ignačík, MBA

1. Projednání a schválení Výroční zprávy 2021/2022

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu 2021/2022.

2. Volba zástupců rodičů do školské rady

Třídní učitelky budou informovat o volbách do školské rady a požádají rodiče o návrh kandidátů emailem minimálně dva týdny před konáním třídních schůzek (do 8.11.2022). Na společném setkání v sále školy před třídními schůzkami proběhne volba členů ŠR.

3. Návrh výše příspěvku na provoz

Školská rada bere na vědomí návrh výše příspěvku na provoz poskytovaný zřizovatelem p.o. pro rok 2023.

4. Rozpočtový výhled pro rok 2024, 2025

Školská rada bere na vědomí podklady k rozpočtovému výhledu pro rok 2024, 2025.

5. Projektový den

Původně plánovaný projektový den v rámci Šablony 3 v květnu/2022 „Partík“ byl nahrazen hudebním workshopem s vánoční tématikou.

6. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Bez úkolů

7. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

Školská rada doporučuje navrhnou a realizovat zastínění části školního hřiště.

8. Doporučení ŠR řediteli školy:

Školská rada navrhuje prezentaci využití hřiště v Krmelínském Zpravodaji.

Školská rada navrhuje prezentaci studijních výsledků žáků za rok 2021/2022 v Krmelínském Zpravodaji.

Školská rada doporučuje zapracovat zastínění části školního hřiště do investic školy.

9. Podněty spolku rodičů Krmelín

Bez podnětů

10. Vyjádření zřizovatele školy k doporučení ŠR z minulého zasedání

ŠR doporučuje zřizovateli vytvoření Směrnice zřizovatele pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací obce Krmelín a předložení ŠR na dalším zasedání.

Nesplněno – Zřizovatel bude dále zjišťovat možnosti vytvoření kritérií a postupy hodnocení.