Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > Zápisy zasedání > Zápis z 36. zasedání Školské rady ZŠ T. G. Masaryka v Krmelíně, konaného dne 21. 10. 2020

Zápis z 36. zasedání Školské rady ZŠ T. G. Masaryka v Krmelíně, konaného dne 21. 10. 2020Datum konání:
21.10.2020

Přítomni:  Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Petr Mácha, Mgr. Dušan Ignačík, MBA

Distančně: Mgr. Elizabeth Dostálová

1. Projednání a schválení Výroční zprávy 2019/2020

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu 2019/2020.

2. Projednání a schválení Školního řádu a příloh

Školská rada projednala a schválila Školní řád a přílohy – zakomponování distanční výuky

3. Návrh výše příspěvku na provoz

Školská rada bere na vědomí Návrh výše příspěvku na provoz poskytnutý zřizovatelem p.o. pro rok 2021

4. Informace o organizaci výuky během epidemiologické situace – COVID-19

Ředitel informoval školskou radu o organizaci distanční výuky v září a říjnu 2020.

5. Zvýšení úrovně angličtiny

Výuka jazyka angličtiny probíhá v 1. ročníku podle metody J.B.E. s podporou pracovních sešitů metodiky, pomůcek zpracovaných cíleně k J.B.E. Zřizovatel schválil příspěvek na půlení 2 hodin JA.

Do konce roku 2020 bude provedeno výběrové řízení v rámci schválení dotace Erasmus + na letní kurz jazyka anglického pro 3 učitelky.

6. Projednání stavu projektu školního hřiště

Plocha hřiště byla zkolaudována a je využívána o velkých přestávkách a v rámci družiny. Stále není zkolaudována budova zázemí.

7. Otevřený dopis učitelů tělesné výchovy Školské radě

Školská rada bere na vědomí otevřený dopis ohledně požadavku modernizaci vybavení pro hodiny tělesné výchovy v hale TJ Sokol Krmelín. Ředitel školy probere návrhy s vyučujícími a ve spolupráci se zřizovatelem navrhne vhodné vybavení. Na další školské radě bude návrh dále probírán.

8. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Škola případně požádá zřizovatele o příspěvek na zbývající dvě hodiny – Splněno viz bod 5Rada doporučuje přidat na web školy informace, které srozumitelnou formou vysvětlí výhody používaných výukových metod (RWCT, Hejný, J. B. E). – Stále trvá.

9. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

Bez doporučení

10. Doporučení ŠR řediteli školy:

Bez doporučení

11. Podněty spolku rodičů Krmelín

Bez podnětů

12. Vyjádření zřizovatele školy k doporučení ŠR z minulého zasedání

Bez doporučení