Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > Zápisy zasedání > Zápis z 38. zasedání Školské rady ZŠ T. G. Masaryka v Krmelíně, konaného dne 12. 10. 2021

Zápis z 38. zasedání Školské rady ZŠ T. G. Masaryka v Krmelíně, konaného dne 12. 10. 2021Datum konání:
12.10.2021

Přítomni: Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Petr Mácha, Mgr. Dušan Ignačík, MBA, Mgr. Elizabeth Dostálová, Sylva Multanová, Ing. Renáta Václavková

1. Projednání a schválení Výroční zprávy 2020/2021

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu 2020/2021.

2. Práce s nadanými žáky

Školská rada navrhuje formalizovat vyhledávání nadaných žáků a uvést formy diferenciace a individualizace výuky do příští výroční zprávy.

3. Návrh výše příspěvku na provoz

Školská rada bere na vědomí Návrh výše příspěvku na provoz poskytnutý zřizovatelem p.o. pro rok 2022

4. Směrnice zřizovatele pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací obce Krmelín

ŠR doporučuje zřizovateli vytvoření Směrnice zřizovatele pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací obce Krmelín a předložení ŠR na zasedání v únoru 2022.

5. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Modernizace vybavení pro výuku tělesné výchovy – nakoupeno z letošního rozpočtu

6. Školní hřiště

Školská rada navrhuje prezentaci využití hřiště v Krmelínském Zpravodaji.

Školská rada doporučuje přidat návrh zastínění na části školního hřiště do projektu nové školní družiny s tím, že by samotná realizace proběhla ihned po dokončení projektu.

7. Projekt nové družiny

Školská rada doporučuje, aby součást týmu řešící projekt nové družiny byli i zástupci školy.

8. Projektový den

V rámci Šablony 3 bude realizován projektový den v květnu/2022 „Partík“ ve spolupráci s firmou

Regio-výzkumné rozvojové centrum